No-riskpolis bij te late beoordeling WIA


Buitenwettelijk begunstigend beleid, (echter formeel geen verplichting van UWV om het toe te passen).

Naar aanleiding van een ontvangen verzoek om openbaarmaking van documenten met informatie over het beleid “aanvragen no-riskpolis bij uitblijven WIA-beslissing” heeft UWV het besluit gepubliceerd op de website uwv.nl.

 

Dit, met de bijlagen:

  1. Uitvoeringsbericht afhandelen verzoek No-riskpolis bij te late beoordeling WIA.
  2. Handreiking beoordeling aanvraag No-riskpolis bij te late beoordeling WIA en tijdige RIV-toets.

 

Samengevat komt het hierop neer, dat e.e.a. geldt vanaf 1 mei 2023 voor:

Cliënten waarbij;

  • er feitelijk nog geen sprake is van een nieuw dienstverband maar wel een werkgever in beeld is;
  • er feitelijk sprake is van een dienstverband bij een nieuwe werkgever dat na datum einde wachttijd is ingegaan;
  • het dienstverband bij de eigen werkgever wordt voortgezet;
  • op verzoek van de cliënt of belanghebbende (ex-)werkgever.


Doe er uw voordeel mee.

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/woo-publicaties/2023/besluit-woo-verzoek-no-risk-polis-bij-wia-beslissing.aspx

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief