Let op! Voor deze opleiding kunt u wellicht subsidie aanvragen bij het UWV.

Lees meer

Opleiding tot Wmo-consulent / Indicatieadviseur

Algemeen

De Opleiding tot Wmo Consulent / Indicatieadviseur is een praktijkgerichte opleiding. U leert tijdens de opleiding alle essentiële  vaardigheden die noodzakelijk zijn om het beroep van Indicatieadviseur op een professionele wijze te vervullen.

Achtergrond

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2015 ingrijpend gewijzigd. De gemeenten hebben de taak gekregen om te zorgen dat hun inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen en zelfredzaam zijn en blijven. Deze verandering wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd. Een ‘gekantelde’ gemeente gaat met haar inwoners en met betrokken zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek.

Om dit te realiseren is er een zorgvuldige indicatiestelling nodig alvorens er een Wmo voorziening toegekend kan worden. U gaat in gesprek met ouderen, mensen met een lichamelijke/ verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen.

Tijdens de opleiding leert u alles vanaf het moment van de melding tot aan de toekenning/afwijzing Wmo aanvraag. U weet na de opleiding hoe u met de verschillende wet-en regelgeving om moet gaan.  U onderzoekt tevens de aanvraag op rechtmatigheid en stelt een indicatie ten behoeve van de besluitvorming. U bent instaat om een goed keukentafelgesprek te voeren.

Doel

Na het volgen van de Opleiding tot Wmo-consulent / Indicatieadviseur heeft u voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om een goede invulling te geven aan uw functie van Wmo-consulent of Indicatieadviseur. In deze opleiding heeft u leren denken en handelen vanuit de kanteling (van claim- en aanbodgericht naar vraag en resultaatgericht werken), u kunt breed uit vragen en een helder beeld van de situatie schetsen.

 • Welke factoren binnen de leefwereld van de burger zijn werkelijk van invloed op hun maatschappelijke zelfredzaamheid en participatie?
 • Welke voorliggende of Wmo-voorzieningen sluiten hierbij aan?
 • Wat zijn de juridische randvoorwaarden en wanneer moet een medisch adviseur worden ingeschakeld?

Op deze en meer vragen kunt u na de opleiding een gedegen antwoord formuleren en dit in de praktijk effectief toepassen.

Doelgroep

De Opleiding tot Wmo-consulent / Indicatieadviseur is zeer geschikt voor degene die graag als indicatieadviseur aan het werk zou willen of  net gestart is in de functie en nog niet voldoende scholing heeft gehad.  Overweegt u een carrière switch, dan is dit ook zeker een goede mogelijkheid.

Mocht u twijfelen over de geschiktheid van de opleiding, neem contact met ons op.

Programma

Dag 1 | Hoe werkt de gemeente (1 dag)

U gaat werken in een gemeentelijke organisatie of een samenwerkingsverband) of zou u graag binnen een dergelijke organisatie willen werken, wat betekent dat dan?

Gemeentelijke organisaties hebben voortdurend behoefte aan nieuw personeel. Je komt net van school, uit het bedrijfsleven of je komt uit andere maatschappelijke organisaties. Veelal mis je de kennis over de rol van de gemeente in het Nederlands staatsbestel, de gemeentelijke organisatie, politieke verhoudingen en de rechten en plichten die volgen uit een ambtelijke status.

Hoe ziet een gemeentelijke organisatie eruit? Wat zijn de verschillende rollen binnen de organisatie, burgemeester,  de Raad, het college en de gemeentesecretaris. Wat betekent het voor mij om te werken in een politiek bestuurlijke organisatie.

 • Plaats van de gemeente in het Staatstelsel
 • De Ambtelijke organisatie
 • De Gemeente wet (Gemeenterecht, Bestuursrecht)
 • De Algemene Wet Bestuursrecht
 • Taken en Bevoegdheden van het gemeentebestuur
 • De begrotingscyclus, beleidsvoorbereiding en uitvoering
 • De relatie gemeente en medewerker en niet te vergeten relatie gemeente en burger Privacyregels (AVG)
Dag 2 | Wetskennis  (1 dag)
 • Praktische uitleg over het systeem van de wet en de belangrijkste doelstellingen
 • Welke taken heeft de gemeente in het kader van de Wmo 2015 en wat is de rol van de gemeenteraad en het college
 • De kanteling: de eigen verantwoordelijkheid van de burger tegenover of naast de hulp van de overheid
 • Zelfredzaamheid en participatie als kernbegrippen van de Wmo 2015
 • Van melding tot besluit: het onderzoek en het verslag; Hoe werkt dat, hoe ziet dit er uit en waar moet het aan voldoen, wanneer volgt een aanvraag en het besluit op een verzoek om een  maatwerkvoorziening
 • De compensatieplicht onder de Wmo 2015; algemene en maatwerkvoorzieningen
 • Uitleg over de nieuwe doelgroepen van de Wmo 2015; onder meer begeleiding/beschermd wonen en opvang
 • Onderscheid Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB); welke eisen mogen aan een PGB worden gesteld
 • De (eigen) bijdrage in de kosten, met uitleg rekenmodule hetcak.nl en eigen bijdrage apps
Dag 3 | De Wmo in de Praktijk (1 dag)
 • Indicatieadviseur
 • Kennisgebieden
 • De meerwaarde van de samenwerking met andere disciplines/hulpverleners
 • De Kanteling
 • Eigen Kracht, mobiliseren eigen netwerk
 • Mantelzorgondersteuning
 • Wmo procedure
 • Route van de melding
 • Persoonsgebonden budget en zorg in natura
Dag 4 | Keukentafelgesprek (1 dag)

De burger meldt zich bij de gemeente met een vraag en vervolgens komt iemand van de gemeente of van het wijkteam bij de mensen thuis en stelt vragen over de persoonlijke situatie. Er wordt naar alle leefgebieden gekeken.

Dit gesprek noemen we ook wel het keukentafelgesprek. Iemand die de Wmo uitvoert of de beoordeling doet, komt immers bij de mensen thuis “in de keuken” om alles te bespreken en goed door te nemen. In de Wmo valt dit onder de term onderzoek binnen de Wmo, voorafgaand aan een besluit tot maatwerkvoorziening.

 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen
 • Voorliggende voorzieningen
 • Maatwerkvoorzieningen
 • Keukentafelgesprek
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Leefgebieden
 • Hulpvraag- en probleemanalyse
Dag 5 | Mobiliteit in de praktijk (1 dag)

(inclusief in de praktijk voorzieningen uitproberen)

Op deze dag gaan we kennis maken met vervoer en rolstoelvoorzieningen. Tevens ga je ervaren wat het betekent om afhankelijk te zijn van een rolstoel of scootmobiel. Je gaat zelf in een scootmobiel rijden.  Hiermee ervaar je de praktische kant van het gebruik van een scootmobiel, zoals het stallen van een scootmobiel? Locatie van deze dag volgt nog.

 • Criteria voor vervoer- en rolstoelvoorzieningen
 • Voorliggende en algemene voorzieningen en algemene gebruikelijke voorzieningen
 • Analyse van de mobiliteitsbehoefte
 • Collectief vraagafhankelijk vervoer
 • Driewielfietsen
 • Scootmobielen; incidenteel, actief en permanent gebruik
 • Rolstoelen; incidenteel, actief en permanent gebruik
 • Stallen voorziening
 • Toegankelijkheid in het kader van de voorziening
Dag 6 | Wonen, verzorgen en begeleiden (1 dag)

Op de dag Wonen, verzorgen en begeleiden leer je maatwerkvoorzieningen in te zetten. Wanneer kan iemand nog thuis blijven wonen en wanneer niet? Ook kijken we naar de toegankelijkheid van de eigen woning, algemene voorzieningen en gebruikelijke zorg en de verschillende vormen van begeleiden en dagbesteding.

 • Algemene voorzieningen
 • Voorliggende voorzieningen
 • Gebruikelijke zorg
 • Eigen verantwoordelijkheid en voorzienbaarheid
 • Verhuizen of aanpassen?
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woning
 • Bezoekbaarheid
 • Roerende en nagelvaste woonvoorzieningen
 • Criteria voor woonvoorzieningen
 • Criteria hulp bij het huishouden
 • Begeleiden en dagbesteding
 • Maatwerkvoorziening
Dag 7 | Rechtmatige zorg  (1 dag)
 • Toezichthouderschap vanuit praktisch oogpunt met de mogelijkheden binnen bestuursrecht, beleidsregels en privacywetgeving (AVG).
 • Samenhang van de verschillende wetgevingen binnen het zorgstelsel m.b.t. fraude/ criminele ondermijning
 • Verschijningsvormen van fraude en ondermijnende criminaliteit
 • De cursist krijgt inkijk in de verschillende vormen van recherche methodieken en tactieken
 • Praktijkoefeningen
Dag 8 | Motiverende gespreksvoering (1 dag)

Voor de indicatieadviseur is het steeds een uitdaging om zoveel mogelijk resultaat te halen uit de beschikbare tijd. Dat geldt ook voor je gesprekken. Die gesprekken zijn soms prettig en luchtig. Ook krijg je te maken met weerstand, onwil of onmacht tijdens gesprekken. Hoe herken je nu het verschil tussen de verschillende soorten weerstand? En nog belangrijker; hoe zorg je ervoor dat de cliënt zich gehoord voelt en bereid is om op zoek te gaan naar zijn eigen motivatie om te veranderen binnen de mogelijkheden die er zijn?

Je leert op deze dag de “eigen kracht” van de cliënt te versterken, waardoor de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt hybride opleidingen. Een hybride leeromgeving combineert klassikaal en online lesgeven. De cursist mag kiezen tussen de klassikale deelname of online deelname, vanaf een eigen werkplek. Vanuit ons professionele, hybride opleidingslokaal krijgen online cursisten en klassikale cursisten gezamenlijk dezelfde training, van dezelfde docent en met hetzelfde lesmateriaal.

De groepsgrootte blijft vergelijkbaar met onze volledig klassikale trainingen (maximaal 15 personen), zodat er voor iedereen ruimte is om vragen te stellen, antwoorden te geven en mee te doen aan eventuele discussies in de groep. Hierdoor bent u – waar u zich ook bevindt – ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep en krijgt u de individuele aandacht die nodig is.

Certificaat en Diploma

Na het afronden van de Opleiding tot Wmo-consulent / Indicatieadviseur ontvangt u een certificaat.

Ook is er de mogelijkheid om een examen af te leggen en het diploma te behalen. Hiervoor berekenen wij een toelage van € 149,- bovenop het all-in-one tarief.

✓bewijs van opgedane kennis en behaalde vaardigheden
✓waardevolle toevoeging aan uw CV
✓startpunt voor nieuwe carrière stappen

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. De trainers brengen u op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij.

Deze praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet.

In-company

De Opleiding tot Wmo-consulent / Indicatieadviseur kan ook in-company worden gegeven.
Een in-company training brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Aan de hand van uw wensen kunnen wij onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond plaatsen of aan het trainingsprogramma toevoegen.
 • Deelnemers hoeven niet ver te reizen, want de docent/trainer komt naar ze toe!
 • Wanneer meerdere mensen uit dezelfde organisatie een opleiding/training willen volgen, dan is een in-company traject al snel financieel aantrekkelijk.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Kansrijk beroep

Wmo-consulent is door het UWV als een zogenaamd “Kansrijk Beroep” gekwalificeerd. Dat betekent dat werklozen die een uitkering ontvangen van het UWV de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk door het UWV vergoed kunnen krijgen.

Wil je meer weten over deze regeling en hoe je hiervan kunt profiteren? Klik dan op de onderstaande button.

Kansrijke Beroepen

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies voor het personaliseren van advertenties. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten