Let op! Voor deze opleiding kunt u wellicht subsidie aanvragen bij het UWV.

Lees meer

Opleiding tot Wmo-consulent / Indicatieadviseur

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8,7 beoordeeld.

Opleiding

Werken bij de gemeente is dankbaar werk. Als Wmo-consulent help je mensen zo lang mogelijk thuis te wonen, ondanks een handicap of beperking. Wil jij Wmo-consulent worden? Volg dan de praktijkgerichte opleiding bij SV Land!

Wmo-consulent worden doe je niet zomaar. Je doet het omdat je mensen helpen wilt. Je doet het ook omdat rechtvaardigheid belangrijk voor je is en je mensen de zorg wil toekennen waar ze recht op hebben. Van de oudere dame die hulp in de huishouding aanvraagt, tot een jong kind dat vervoer nodig heeft naar een speciale school.

Tijdens de wmo consulent opleiding bieden wij je alle handvatten die je nodig hebt. Samen met je medestudenten wordt je in 8 dagen klaargestoomd voor de beroepspraktijk. Na afronding heb je dat felbegeerde diploma in handen en kan je direct aan de slag!

Onze opleiding is compleet en diepgaand, maar tegelijkertijd goed te volgen door de vele praktijkvoorbeelden.

Onze wmo consulent opleiding is compleet en diepgaand, maar tegelijkertijd goed te volgen door de vele praktijkvoorbeelden. De trainers komen dan ook uit de praktijk en doorspekken hun lessen met veel leuke en leerzame voorbeelden. Jouw medestudenten werken bij diverse gemeenten of doen een carrièreswitch. Je kunt dus niet alleen veel van de trainers leren, maar ook van elkaar!

Je kunt de opleiding klassikaal bijwonen (in Zoetermeer), maar ook online meedoen. Net wat jou het beste uitkomt.

Doel

Tijdens de wmo consulent opleiding leer je alles over de wet- en regelgeving rondom het sociaal domein. Je leert hoe je een aanvraag moet beoordelen en op welke gronden je die kan toekennen of afwijzen. Ook leer je alles over de gesprekstechnieken die je nodig hebt om door te vragen, de waarheid boven tafel te krijgen en tegelijkertijd mensen op hun gemak te stellen.

Op deze (en meer) vragen kan je na de opleiding een antwoord geven:

 • Welke factoren binnen de leefwereld van de burger zijn werkelijk van invloed op hun maatschappelijke zelfredzaamheid en participatie?
 • Welke voorliggende of Wmo-voorzieningen sluiten hierbij aan?
 • Wat zijn de juridische randvoorwaarden en wanneer moet een medisch adviseur worden ingeschakeld?

Iets voor jou?

Wanneer is de wmo consulent opleiding iets voor mij?

 • Je bent al aan het werk als indicatieadviseur maar wilt nóg meer leren.
 • Je overweegt een carrière switch.
 • Je werkt binnen het sociaal domein, maar je wilt doorgroeien naar een nieuwe functie.

Mocht je twijfelen over de geschiktheid van de opleiding, neem even contact met ons op. Wij helpen je graag kiezen!

Programma

Dag 1 | Hoe werkt de gemeente (1 dag)

U gaat werken in een gemeentelijke organisatie of een samenwerkingsverband) of zou u graag binnen een dergelijke organisatie willen werken, wat betekent dat dan?

Gemeentelijke organisaties hebben voortdurend behoefte aan nieuw personeel. Je komt net van school, uit het bedrijfsleven of je komt uit andere maatschappelijke organisaties. Veelal mis je de kennis over de rol van de gemeente in het Nederlands staatsbestel, de gemeentelijke organisatie, politieke verhoudingen en de rechten en plichten die volgen uit een ambtelijke status.

Hoe ziet een gemeentelijke organisatie eruit? Wat zijn de verschillende rollen binnen de organisatie, burgemeester,  de Raad, het college en de gemeentesecretaris. Wat betekent het voor mij om te werken in een politiek bestuurlijke organisatie. Zo ziet de eerste dag bij onze wmo consulent opleiding eruit:

 • Plaats van de gemeente in het Staatstelsel
 • De Ambtelijke organisatie
 • De Gemeente wet (Gemeenterecht, Bestuursrecht)
 • De Algemene Wet Bestuursrecht
 • Taken en Bevoegdheden van het gemeentebestuur
 • De begrotingscyclus, beleidsvoorbereiding en uitvoering
 • De relatie gemeente en medewerker en niet te vergeten relatie gemeente en burger Privacyregels (AVG)
Dag 2 | Wetskennis (1 dag)
 • Praktische uitleg over het systeem van de wet en de belangrijkste doelstellingen
 • Welke taken heeft de gemeente in het kader van de Wmo 2015 en wat is de rol van de gemeenteraad en het college
 • De kanteling: de eigen verantwoordelijkheid van de burger tegenover of naast de hulp van de overheid
 • Zelfredzaamheid en participatie als kernbegrippen van de Wmo 2015
 • Van melding tot besluit: het onderzoek en het verslag; Hoe werkt dat, hoe ziet dit er uit en waar moet het aan voldoen, wanneer volgt een aanvraag en het besluit op een verzoek om een  maatwerkvoorziening
 • De compensatieplicht onder de Wmo 2015; algemene en maatwerkvoorzieningen
 • Uitleg over de nieuwe doelgroepen van de Wmo 2015; onder meer begeleiding/beschermd wonen en opvang
 • Onderscheid Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB); welke eisen mogen aan een PGB worden gesteld
 • De (eigen) bijdrage in de kosten, met uitleg rekenmodule hetcak.nl en eigen bijdrage apps
Dag 3 | De Wmo in de Praktijk (1 dag)
 • Indicatieadviseur
 • Kennisgebieden
 • De meerwaarde van de samenwerking met andere disciplines/hulpverleners
 • De Kanteling
 • Eigen Kracht, mobiliseren eigen netwerk
 • Mantelzorgondersteuning
 • Wmo procedure
 • Route van de melding
 • Persoonsgebonden budget en zorg in natura
Dag 4 | Keukentafelgesprek (1 dag)

De burger meldt zich bij de gemeente met een vraag en vervolgens komt iemand van de gemeente of van het wijkteam bij de mensen thuis en stelt vragen over de persoonlijke situatie. Er wordt naar alle leefgebieden gekeken.

Dit gesprek noemen we ook wel het keukentafelgesprek. Iemand die de Wmo uitvoert of de beoordeling doet, komt immers bij de mensen thuis “in de keuken” om alles te bespreken en goed door te nemen. In de Wmo valt dit onder de term onderzoek binnen de Wmo, voorafgaand aan een besluit tot maatwerkvoorziening.

 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen
 • Voorliggende voorzieningen
 • Maatwerkvoorzieningen
 • Keukentafelgesprek
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Leefgebieden
 • Hulpvraag- en probleemanalyse
Dag 5 | Mobiliteit in de praktijk (1 dag)

(inclusief in de praktijk voorzieningen uitproberen)

Op deze dag gaan we kennis maken met vervoer en rolstoelvoorzieningen. Tevens ga je ervaren wat het betekent om afhankelijk te zijn van een rolstoel of scootmobiel. Je gaat zelf in een scootmobiel rijden.  Hiermee ervaar je de praktische kant van het gebruik van een scootmobiel, zoals het stallen van een scootmobiel? Locatie van deze dag volgt nog.

 • Criteria voor vervoer- en rolstoelvoorzieningen
 • Voorliggende en algemene voorzieningen en algemene gebruikelijke voorzieningen
 • Analyse van de mobiliteitsbehoefte
 • Collectief vraagafhankelijk vervoer
 • Driewielfietsen
 • Scootmobielen; incidenteel, actief en permanent gebruik
 • Rolstoelen; incidenteel, actief en permanent gebruik
 • Stallen voorziening
 • Toegankelijkheid in het kader van de voorziening
Dag 6 | Wonen, verzorgen en begeleiden (1 dag)

Op de dag Wonen, verzorgen en begeleiden leer je maatwerkvoorzieningen in te zetten. Wanneer kan iemand nog thuis blijven wonen en wanneer niet? Ook kijken we naar de toegankelijkheid van de eigen woning, algemene voorzieningen en gebruikelijke zorg en de verschillende vormen van begeleiden en dagbesteding.

 • Algemene voorzieningen
 • Voorliggende voorzieningen
 • Gebruikelijke zorg
 • Eigen verantwoordelijkheid en voorzienbaarheid
 • Verhuizen of aanpassen?
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woning
 • Bezoekbaarheid
 • Roerende en nagelvaste woonvoorzieningen
 • Criteria voor woonvoorzieningen
 • Criteria hulp bij het huishouden
 • Begeleiden en dagbesteding
 • Maatwerkvoorziening
Dag 7 | Rechtmatige zorg  (1 dag)
 • Toezichthouderschap vanuit praktisch oogpunt met de mogelijkheden binnen bestuursrecht, beleidsregels en privacywetgeving (AVG).
 • Samenhang van de verschillende wetgevingen binnen het zorgstelsel m.b.t. fraude/ criminele ondermijning
 • Verschijningsvormen van fraude en ondermijnende criminaliteit
 • De cursist krijgt inkijk in de verschillende vormen van recherche methodieken en tactieken
 • Praktijkoefeningen
Dag 8 | Motiverende gespreksvoering (1 dag)

Voor de indicatieadviseur is het steeds een uitdaging om zoveel mogelijk resultaat te halen uit de beschikbare tijd. Dat geldt ook voor je gesprekken. Die gesprekken zijn soms prettig en luchtig. Ook krijg je te maken met weerstand, onwil of onmacht tijdens gesprekken. Hoe herken je nu het verschil tussen de verschillende soorten weerstand? En nog belangrijker; hoe zorg je ervoor dat de cliënt zich gehoord voelt en bereid is om op zoek te gaan naar zijn eigen motivatie om te veranderen binnen de mogelijkheden die er zijn?

Je leert op deze dag de “eigen kracht” van de cliënt te versterken, waardoor de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt hybride opleidingen. Dat betekent dat we in een hybride leeromgeving klassikaal en online lesgeven combineren. Je kunt dus kiezen tussen de klassikale deelname of online deelname, vanaf een eigen werkplek.

Vanuit ons professionele, hybride opleidingslokaal krijgen online cursisten en klassikale cursisten gezamenlijk dezelfde training, van dezelfde docent en met hetzelfde lesmateriaal.

De groepsgrootte is vergelijkbaar met volledig klassikale trainingen (maximaal 15 personen), zodat er voor iedereen ruimte is om vragen te stellen, antwoorden te geven en mee te doen aan eventuele discussies in de groep.

Hierdoor bent je – waar je je ook bevindt – ervan verzekerd dat je daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep en de individuele aandacht krijgt die nodig is.

Certificaat en Diploma

Na het afronden van de wmo-consulent opleiding ontvangt je een certificaat.

Wil je daarnaast ook een examen afleggen? Dit is mogelijk. Hiervoor berekenen wij een toelage van € 149,- bovenop het all-in-one tarief.

Waarom zou je een examen afleggen en een diploma behalen?

✓ bewijs van opgedane kennis en behaalde vaardigheden
✓ waardevolle toevoeging aan uw CV
✓ startpunt voor nieuwe carrièrestappen

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. De trainers brengen je op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Hun praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. Je ziet gelijk hoe je kunt profiteren van de nieuwe opgedane kennis.

Incompany

De Opleiding tot Wmo-consulent / Indicatieadviseur kan ook incompany worden gegeven. De trainers van SV Land komen de training dan in jouw bedrijf verzorgen voor jou en je collega’s. Een incompany training brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Aan de hand van je wensen kunnen wij onderdelen die belangrijk zijn voor je organisatie op de voorgrond plaatsen of aan het trainingsprogramma toevoegen.
 • Je hoeft er niet ver voor te reizen, want de docent/trainer komt naar je toe!
 • Als meerdere mensen uit dezelfde organisatie een opleiding/training willen volgen, dan is een incompany traject al snel financieel aantrekkelijk.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Kansrijk beroep

Wmo-consulent is door het UWV als een zogenaamd “Kansrijk Beroep” gekwalificeerd. Dat betekent dat werklozen die een uitkering ontvangen van het UWV de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk door het UWV vergoed kunnen krijgen.

Wil je meer weten over deze regeling en hoe je hiervan kunt profiteren? Klik dan op de onderstaande button.

Kansrijke Beroepen

8,7
Eerdere cursisten hebben deze opleiding beoordeeld
Inhoud
8.8
Interactie
8.7
Trainer
8.6
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief