Incompany training Voorliggende Voorzieningen (basis)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.5 beoordeeld.

Algemeen

Centraal in deze tweedaagse basistraining staat het vergroten van de kennis op het gebied van de inkomensregelingen naast de Participatiewet.

De financiële belangen zijn, zeker in tijden van oplopende uitkeringsbestanden, groot en het is daarom belangrijk om een eventueel recht op een voorliggende voorziening zo vroeg mogelijk te onderkennen. Bij voorkeur al aan de poort. Dit kan alleen wanneer de medewerkers die de Participatiewet uitvoeren over de juiste kennis van de voorliggende voorzieningen beschikken.

Er wordt eerst op hoofdlijnen aandacht besteed aan de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de gemeenten. Daarna wordt de door deze organisaties uit te voeren wet- en regelgeving nader toegelicht. Hierbij komen de diverse werknemersverzekeringen aan de orde.

Ook worden tips en trucs besproken over hoe de voorliggende voorziening in kwestie het snelst en het gemakkelijkst kan worden aangevraagd. Daarnaast worden er tijdens de training gezamenlijk enkele opgaven gedaan, waarin vanuit een fictief dossier wordt gevraagd om een aanwezig recht op een voorliggende voorziening te onderkennen.

Doel

Doel van de training is niet dat deelnemers de verschillende wetten kunnen gaan uitvoeren, maar wel dat de belangrijkste voorwaarden duidelijk worden en dat er “een belletje gaat rinkelen” op het moment dat er een mogelijk recht bestaat op een voorliggende voorziening. Na de basistraining zijn uw medewerkers in staat om de belangrijkste signalen te onderkennen en een aanvraag richting UWV te onderbouwen.

Super enthousiaste trainer met veel duidelijke praktijkvoorbeelden - Leuke manier van lesgeven! Dit maakt dat ondanks de vele info de aandacht erbij blijft - Zeer enthousiaste trainer met een berg aan kennis! Behulpzaam!
Cursisten over deze cursus

Doelgroep

De training is interessant voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van de Participatiewet. Voor inkomensconsulenten, klantmanagers, kwaliteitsmedewerkers. Ook voor medewerkers intaketeams is deze training zeer relevant.

Programma

Het programma voor de opleiding voorliggende voorzieningen bestaat uit de volgende onderwerpen

 • Onderscheid in voorliggende voorzieningen (voorzieningen en verzekeringen)
 • Relatie tussen voorliggende voorzieningen en recht op bijstand (o.a. jurisprudentie)
 • De alerte poortwachter in het belang van de burger en de gemeente
 • Arbeidsrecht, ontslag en recht op loondoorbetaling
 • Jongeren en het recht op WSF
 • Toeslagenwet
 • WIAWAO en WAJONG incl. herlevingen vanwege toegenomen klachten
 • Ziektewet en loondoorbetaling bij ziekte
 • IOW, IOAW en IOAZ
 • ZEZ & WAZO
 • WW
 • PAWW
 • Dagloonherzieningen
 • ANW pensioen / herleving
 • Buitenlandse pensioenen
 • Heffingskortingen
 • Onderhoudsplicht en alimentatie
 • Rechtsbescherming sociale zekerheid

Overig

Trainer
De training wordt gegeven door een adviseur van SV Land met ruime praktijkkennis. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste voorliggende voorzieningen besproken. De praktijkvoorbeelden komen rechtstreeks uit de uitvoering vanuit diverse gemeenten.

Incompany

Wij verzorgen deze training ook incompany en geheel op maat. Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u een e-mail sturen naar opleidingen@svland.nl.

Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. Een andere mogelijkheid is om de groepssamenstelling juist uit verschillende disciplines te laten bestaan. De ervaring leert dat dit veelal zorgt voor levendige discussies en interactie tussen de verschillende disciplines. Onze voorkeur voor de groepsgrootte is maximaal 15 deelnemers.

Liever een specialist inhuren?

Wij zien bij Gemeenten vaak een enorme achterstand op het gebied van Voorliggende Voorzieningen.

Een Specialist Voorliggende Voorzieningen kan u helpen deze achterstand weg te werken en geeft training on-the-job aan uw eigen medewerkers.

Bel ons of mail ons voor meer informatie.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief