Incompany Training Voorliggende Voorzieningen (verdieping)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.4 beoordeeld.

Algemeen

De Sociale Verzekeringen en dan met name het scala aan inkomensregelingen naast de bijstand is complex en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Voor een individuele klantmanager of zelfs een individuele gemeente is het ondoenlijk om de kennis daarvan op peil te houden. Voor SV Land geldt dat wij niet anders doen.

In deze verdiepingstraining wordt de kennis omtrent de relevante wet- en regelgeving weer opgefrist en worden de actuele wijzigingen besproken. In deze training komen veel praktische vraagstukken aan de orde; o.a. nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van voorliggende voorzieningen binnen de Participatiewet, wat zijn aandachtsgebieden voor de medewerker en het signaleren van (on)mogelijkheden ten aanzien van voorliggende voorzieningen.

Voor aanvang van deze training maken wij graag een afspraak om de inhoud door te nemen en eventuele wensen en behoeften in beeld te krijgen.

Doelgroep

De trainingen zijn interessant voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van de Participatiewet. Voor inkomensconsulenten, klantmanagers, kwaliteitsmedewerkers. Ook voor medewerkers intaketeams is deze training zeer relevant.

Voor de verdiepingstraining is van belang dat de medewerkers over de basiskennis ten aanzien van de voorliggende voorzieningen beschikt.

Cursisten over deze cursus

Programma

Actualiteiten en ontwikkelingen:

  • Het ontslagrecht
  • WW
  • ZW
  • WIA
  • Wet Wajong
  • Rechtsbescherming sociale zekerheid

Verdieping:

  • Uitspraken arbeids- en sociale zekerheidsrecht in relatie tot toegang naar de Participatiewet

Overig

Trainer
De training wordt gegeven door een adviseur van SV Land met ruime praktijkkennis. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste voorliggende voorzieningen besproken. De praktijkvoorbeelden komen rechtstreeks uit de uitvoering vanuit diverse gemeenten.

Incompany

Wij verzorgen deze training ook incompany en geheel op maat. Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u een e-mail sturen naar opleidingen@svland.nl.

Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. Een andere mogelijkheid is om de groepssamenstelling juist uit verschillende disciplines te laten bestaan. De ervaring leert dat dit veelal zorgt voor levendige discussies en interactie tussen de verschillende disciplines. Onze voorkeur voor de groepsgrootte is maximaal 15 deelnemers.

 

Liever een specialist inhuren?

Wij zien bij Gemeenten vaak een enorme achterstand op het gebied van Voorliggende Voorzieningen.

Een Specialist Voorliggende Voorzieningen kan u helpen deze achterstand weg te werken en geeft training on-the-job aan uw eigen medewerkers.

Bel ons of mail ons voor meer informatie.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief