Benutten van inzetbaarheid in de zorgsector door structurele verzuimaanpak

Het personeelstekort binnen de zorg- en welzijnssector vraagt naast meer aandacht voor de werving ook om behoud van bestaande medewerkers. Een gezond personeelsbestand is van groot belang. Tegelijkertijd groeit het ziekteverzuim in de sector, waardoor de kosten en personeelstekorten oplopen. Om grip te krijgen op deze ontwikkeling is het cruciaal dat u met ondersteuning en inzet van de juiste professionals er alles aan doet om uw medewerkers inzetbaar te houden.

Maar liefst 10% van de verzuimgevallen betreft lang verzuim (> 6 weken), maar bepaalt voor 90% het verzuimpercentage. Uit cijfers van zorg en welzijn blijkt ook dat de meeste medewerkers 92 tot 365 dagen verzuimen.

Als u geïnteresseerd bent in het verlagen van hoge kosten en in het individuele lot van medewerkers: pak dan het lange verzuim aan! Maar hoe doe je dat in een omgeving waar veel werkdruk is, medewerkers hart voor de zaak hebben en soms zelfs te lang doorgaan?

Cruciaal hierin is de échte verbinding van de juiste professionals met uw organisatie. Een bedrijfsarts op afstand maakt niet het verschil. Wat wel het verschil maakt is een andere professional naast de bedrijfsarts die expert is in het kijken naar mogelijkheden van medewerkers in relatie tot functies in een bedrijf. Hierbij hoort ook het samen met u oplossen van factoren die het verzuim in stand houden om zo uw medewerkers inzetbaar te houden of snel te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Juist in de zorgsector spelen de instandhoudende factoren van verzuim een grote rol. Een zorgmedewerkster denkt aan en zorgt voor iedereen (gezin, familie, vrienden, buurman) en denkt pas later aan zichzelf. Vaak is het dan te laat en zijn ze al over grenzen gegaan. Als dit niet structureel wordt aangepakt en veranderd, zal een zorgmedewerker weer uitvallen op moment dat ze weer aan het werk gaat. Het probleem of de oorzaak van verzuim is immers niet aangepakt.

Wanneer er in uw organisatie echt verbinding wordt gemaakt met onze professionals wordt het ook echt mogelijk om concrete issues (preventief) aan te pakken. En daar wordt iedereen blij van, de werknemer én werkgever.

SV Land kan u bijstaan in het managen van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s op de werkvloer. Dit doen wij vanuit onze visie Regie op Verzuim.

Waar beginnen?

Hebt u het verzuim in uw organisatie niet volledig onder controle, of ontbreekt het in uw organisatie aan specifieke kennis van verzuim(kosten)reductie? Voor een vast bedrag brengen wij uw specifieke situatie in kaart en adviseren u over de te nemen stappen.
    Bel metOtwin Nonnekes (accountmanagers) voor een vrijblijvende afspraak.
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief