Incompany Training Verzuimaanpak voor leidinggevenden

Algemeen

Hoe beïnvloed je het verzuim in een organisatie? Dat is de grote vraag waar veel organisaties mee worstelen. Verzuim en inzetbaarheid hebben altijd aandacht nodig. Om dit te beïnvloeden zal er een bewuste aanpak gevolgd moeten worden.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in de verzuimaanpak. Het voorkomen en oplossen van verzuim en sturen op inzetbaarheid is een belangrijke taak voor leidinggevenden. Zij worden hierin vaak gesteund door HR en Casemanagers.

Onze training gaat in op de Wet verbetering Poortwachter en  verzuimbeleid en is gericht op de kennis die een leidinggevende behoort te weten om uiteindelijk loonsancties te voorkomen en om de medewerker weer ze snel mogelijk op een verantwoorde wijze op de werkplek terug te hebben. Ook worden er handvatten gegeven op welke wijze de manager op een opbouwende en constructieve manier het gesprek kan aangaan met de verzuimende werknemer.

Doel

Onze training gaat in op de Wet verbetering Poortwachter en het verzuimbeleid en is gericht op de kennis die een leidinggevende behoort te hebben om uiteindelijk loonsancties te voorkomen en om de medewerker weer zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze op de werkplek terug te hebben. Ook worden er handvatten gegeven op welke wijze de manager op een opbouwende en constructieve manier het gesprek kan aangaan met de verzuimende werknemer.

Doelgroep

De training is voor managers die geen Casemanager verzuim zijn, maar wel taken van de Wet Verbetering Poortwachter uitvoeren of toezien op de juiste uitvoering ervan. Bijvoorbeeld een  afdelingsmanager, vestigingsmanager van een commercieel bedrijf of regiodirecteur van een onderwijsinstelling. Managers die verantwoordelijk zijn voor het eerste contact met de zieke werknemer en vaak verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het vervolgtraject, maar waarvan ziekteverzuim niet hun beroep is.

Programma

Programma Verzuimaanpak

Dag 1 heeft een interactieve en pragmatische benadering met voorbeeldsituaties uit de praktijk.

 • Historie WVP (reden in de context instroom WIA)
 • WIA op hoofdlijnen (inzicht verkrijgen in de relevantie voor meer dan 65% re-integreren)
 • Regeling procesgang & beoordelingskader
 • Toetsing & beoordelingsaspecten
 • Probleemanalyse
 • Plan van Aanpak (aansluiten op Probleemanalyse, welke stappen en wie doet wat)
 • Arbeid therapeutisch werken
 • Eerstejaars evaluatie (hoe nu verder?)
 • Eindevaluatie (wat is er gedaan?)
 • Bevredigend resultaat?
 • Geen bevredigend resultaat, wat dan?
 • Werknemer werkt niet mee aan re-integratie. Wat nu?
 • Begrip Passende arbeid (context bestuursrecht en privaatrecht)
 • Casuïstiek behandelen/Jurisprudentie
 • AVG (wat mag wel en niet)

Dag 2

Op dag 2 wordt er geoefend met het voeren van verzuimgesprekken. Voor wat betreft het korte verzuim komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • AVG wat kan (mag) je wel en niet vragen?
 • Hoe voer je een verzuimgesprek met een zieke werknemer?
 • Hoe ga je om met het allereerste telefoontje?
 • Welke afspraken maak je met je zieke werknemer?

Met betrekking tot langdurig verzuim is het belangrijk de arbeidsongeschikte medewerker te motiveren zijn re- integratietraject adequaat in te vullen. Daarom zal er op dag 2 naast theorie veel worden geoefend met activerende gespreksvoering, conform het concept ‘sturen op zelfsturing’ en met gebruik van technieken en inzichten uit ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) en Motiverende Gespreksvoering.

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De trainer brengt u op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij. Deze praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet.

Overig

Certificaat

Na het afronden van de Training Verzuimaanpak voor leidinggevenden ontvangt u een Certificaat van Deelname.

Rollenspellen

Er wordt veel gebruik gemaakt van rollenspellen, waarbij de deelnemers zowel de rol van leidinggevende als die van werknemer zullen vervullen. Op deze manier gaan de deelnemers zelf ervaren welke vragen activerend werken en hoe ze van invloed zijn op een positieve mindset. De docent neemt hierin een coachende rol en zal zelf ook met praktijkvoorbeelden komen.

Daarnaast worden er ook voorbeeldvragen uitgedeeld die een zieke werknemer stimuleren in beweging te komen. De adviezen in de gespreksvoering die worden gegeven hebben wetenschappelijke evidentie. De deelnemers leren naast activerende gespreksvoering ook hoe je medewerkers met psychische klachten kunt bejegenen en je communicatie kunt afstemmen op specifieke psychische problematieken.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

Incompany

Het is mogelijk om de Training Verzuimaanpak voor leidinggevenden ook incompany aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief