Analyse en advies

Afgeronde Afbeeldingfrequent verzuimgesprek


De instroom van uw (ex-) werknemers in de Ziektewet en WGA kan tot 12 jaar lang financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. De premie die u betaalt bij het UWV is vaak hoger dan dat er daadwerkelijk aan uitkeringen is uitgekeerd. Daarom is het de moeite waard om te onderzoeken of uw situatie, eigenrisicodrager of publiek verzekerd, nog de juiste is.

Analyse Eigenrisicodragerschap 

SV Land voert een onafhankelijke analyse uit, op basis van de historische gegevens, uw bedrijfskenmerken en mogelijke toekomstige veranderingen. Hiermee geven wij een beeld van de te verwachten schades en de gevolgen hiervan.

De resultaten van deze analyse geven u inzichten in de huidige situatie en de verwachte schades. Met deze input kunt u zelf beslissen of er actie nodig is

SV Land is onafhankelijk, geen intermediair en heeft geen verzekeringsbelangen. U ontvangt een onafhankelijk eerlijk advies.

Met deze analyse wordt o.a. voor u in beeld gebracht:

  • Hoe de ontwikkeling van de publieke gedifferentieerde premie er in de komende jaren uit ziet.
  • Welke organisatorische aspecten van belang zijn voor een goede implementatie van het eigenrisicodragerschap

Meer ondersteuning nodig? 

Los van de Analyse kan SV Land u ook ondersteunen bij eventuele vervolgstappen zoals:

  • De implementatie van het eigenrisicodragerschap (WGA en/of Ziektewet)
  • Casemanagement WGA en/of Ziektewet
  • Controle op beschikkingen van UWV / Belastingdienst.
  • Herbeoordelingen en uitvoering van Bezwaar en Beroep trajecten.

Call to action

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief