Bekijk onze video-impressie: Sociale Zekerheid – Een Groot Goed

Is sociale zekerheid een kostenpost? SV Land ziet de sociale zekerheid als een uitgavenpost, geen kostenpost. Sociale uitsluiting en armoede zijn in Nederland het laagst in Europa door ons goed ontwikkelde sociaal zekerheidsstelsel. SV Land beschouwt de sociale zekerheid in Nederland als een groot goed waar we zuinig en trots op mogen zijn.

Bekijk onze video-impressie voor onze visie op de sociale zekerheid in Nederland.