Kennisquiz Sociale Zekerheid - SV Land

Weet u de meeste vragen juist te beantwoorden en daarmee de felbegeerde prijs te winnen!?

Test uw kennis en maak kans op een weekend Parijs!

Doe de test en win

Stap 1 van 2

Welke staatssecretaris was verantwoordelijk voor de invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb)?
In 1965 werd onder verantwoordelijkheid van toenmalig minister Marga Klompé de Algemene bijstandswet ingevoerd. Voor welke wet kwam deze in de plaats?
In 2003 heeft SV Land samen met Gemeente Amsterdam de Scan Voorliggende Voorzieningen uitgevonden. Welke Voorliggende Voorziening wordt door SV Land het meest te gelde gemaakt?
In 2006 is WAO vervangen voor de WIA. Hoeveel WAO-uitkeringen worden er op dit moment nog verstrekt?
Welke Voorliggende Voorzieningen worden met maximaal een jaar terugwerkende kracht verstrekt en leveren de gemeente dus een fikse verrekening op?
Welke instantie is verantwoordelijk voor het Toezicht op de kwaliteit van de Jeugdwet?
SV Land ondersteunt gemeenten sinds 2004 met Handhaving van de Participatiewet. Wat voor soort signaal levert het vaakst een intrekking van het recht op uitkering op?