Oplossen van Instandhoudende Factoren

Instandhoudende factoren in de omgeving van de zieke werknemer vormen vaak een belemmering om te herstellen. Het is van belang om deze instandhoudende factoren te herkennen en te doorbreken. Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële problemen, mantelzorg, of arbeidsconflicten. De taakgedelegeerde arbeidsdeskundige filtert de instandhoudende  factoren van verzuim er maximaal uit. Optimaal is natuurlijk om deze problemen voor te zijn door de benodigde ondersteuning te bieden: het werken aan verzuimpreventie.

Om langdurig verzuim te voorkomen kan SV Land samen met de werkgever kijken naar de hoofdoorzaken van verzuim en afspraken op maat maken met bedrijven voor interventies.

Een Verzuimanalyse kan inzicht geven in de problemen om vervolgens stappen te zetten in goed verzuimbeleid – en preventie.

Terug naar de pagina Regie op Verzuim