Praktische Aanpak

Zowel werkgevers als verzuimende medewerkers hebben behoefte aan praktische en heldere adviezen ten aanzien van verzuim en inzetbaarheid. U en uw medewerker zijn het meest gebaat bij een tijdcontingente re-integratie die realistisch en duurzaam is.

Daarom vinden wij het van belang dat onze professionals de organisatie waarmee wordt samengewerkt goed kennen. Ook is de verbinding die gelegd wordt met HR en leidinggevenden van een organisatie cruciaal om de praktische aanpak samen tot uitvoering te brengen. Het hebben van goed inzicht in de organisatie en functies van onze klanten zorgt ervoor dat we komen met praktische heldere adviezen.

Onze professionals hebben een jarenlange praktijkervaring en maken het verschil in gedrag waardoor zij kunnen kiezen voor een praktische insteek die heldere adviezen teweeg brengt. Samen met u komen wij tot een optimaal resultaat.

Interim Specialisten – Casemanagers Verzuim, ZW, WGA

Terug naar de pagina Regie op Verzuim