Spreker Lilian van Grimbergen

Als beleidsadviseur Arbeidsmarkt, Participatie, Volwasseneducatie adviseert en ontwikkelt Lilian van Grimbergen een integraal beleid op het gebied van:
– participatie, (re)integratie en regionaal arbeidsmarktbeleid; en
– volwasseneducatie, inburgering en aanpak laaggeletterdheid; en

Daarnaast zoekt Lilian graag naar beleidsmatige samenhang en verbinding tussen verschillende beleidsterreinen. Haar rol binnen de veranderopgave inburgering maakt Lilian een interessante spreker tijdens deze kennisbijeenkomst. Als projectcoördinator screening en matching van statushouders bij Divosa heeft Lilian in 2016 en 2017 aan de basis van deze veranderopgave gestaan. En afgelopen zomer heeft de gemeente Weert onder coördinatie van Lilian 2 pilots gegund gekregen vanuit het ministerie in het kader van de veranderopgave met als thema Brede intake en PIP en Duale trajecten.

Vroegtijdige, integrale en parallelle dienstverlening in de keten aan nieuwe inwoners van Nederland is Lilian haar visie en vertaalt ze graag met de deelnemers aan deze sessie door naar de praktijk.

Meer over Lilian

Terug naar vorige pagina