SV Land ondersteunt kindertehuis Victory

Als dienstverlenende organisatie in de sociale zekerheid zijn wij ons sterk bewust van het feit dat mensen volledig ongewild en buiten hun toedoen in uitzichtloze situaties terecht kunnen komen. Nederland kent gelukkig de nodige voorzieningen die ervoor zorgen dat iedereen in ieder geval verzekerd is van een bestaansminimum.

In de visie van SV Land behoort onze verantwoordelijkheid echter verder te reiken dan uitsluitend het eigen land. Om die reden sponsort SV Land enkele projecten in Indonesië. Inmiddels is de bouw van 25 woningen en een schooltje afgerond. Ook hebben wij enkele kampongs van facilitaire middelen voorzien. Op dit moment financieren wij het kindertehuis Victory in Yogyakarta op Java. Dit gebeurt allemaal zonder tussenkomst van een hulpverleningsorganisatie, waardoor de gelden direct ten goede komen aan de projecten.

Een aantal relaties uit Yogyakarta doet regelmatig verslag van de projecten, terwijl de kinderen uit het kindertehuis en de kampongs brieven en tekeningen sturen.

Victory is slechts één van de vele kindertehuizen op Java. Het aantal kinderen dat als gevolg van natuurrampen, armoede of ziekte geen ouders meer heeft, is groot. Dankzij onze sponsorgelden heeft Victory kinderen kunnen opnemen, die daardoor verzekerd zijn van studiegeld, kleding, voedsel en een goede, liefdevolle verzorging door twee ‘pleegouders’ die het kindertehuis runnen. Ook worden de faciliteiten in het kindertehuis steeds verder geoptimaliseerd.

Wilt u onze projecten mede ondersteunen? Uw financiële steun is van harte welkom. Elke euro die u doneert, komt voor 100% ten goede aan het project. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Rob van Dijk via 079-3634400.