Handhaving Studiefinanciering

Voor DUO voert SV Land diverse onderzoeken uit op het gebied van handhaving studiefinanciering. Onze handhavingsspecialisten controleren namens DUO of studenten het juiste bedrag aan studiefinanciering ontvangen.

Studenten ontvangen vanuit DUO studiefinanciering wanneer zij een studie in Nederland of het buitenland volgen. Er is een basisbeurs en er is studiefinanciering voor studenten die uitwonend zijn.

Fraudeherkenning

Sommige studenten frauderen hierbij. Zij zijn op een ander adres ingeschreven, ontvangen studiefinanciering voor uitwonenden, terwijl zij gewoon nog bij hun ouders wonen.

De handhavingsspecialisten van SV Land herkennen de signalen die erop wijzen dat er fraude gepleegd wordt, hebben de specialistische kennis om dit vermoeden van fraude te onderzoeken en te onderbouwen met cijfers en feiten.

Huisbezoeken

Als onderdeel van het handhavingsonderzoek kan een huisbezoek noodzakelijk zijn. Onze handhavingsspecialisten onderscheiden zich door een herkenbare aanpak. Respect staat hoog in het vaandel. Wij stellen scherpe vragen, maar benaderen de studenten op een open en respectvolle wijze. Deze aanpak werkt: onze huisbezoeken zijn bovengemiddeld effectief.

Onze handhavingsspecialisten stellen scherpe vragen, maar benaderen de studenten op een open en respectvolle wijze.

Onze handhavingsspecialisten zijn nauwkeurig geselecteerd op aanwezige kerncompetenties. Zij hebben een verregaande wetskennis, veel ervaring en zijn door SV Land opgeleid en getraind.