Handhaving WW, WAO, WIA, Wajong en Toeslagenwet

SV Land is al 15 jaar dé onafhankelijke specialist als het gaat om sociale verzekeringen. Als u op zoek bent naar interim-handhavers kunnen wij u snel voorzien van mensen die hun vak verstaan. Onze medewerkers bezitten een grote wetskennis en hebben allen ruime ervaring.

Uitkeringsinstanties zoals het UWV houden zich dagelijks bezig met het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude. Ook SV Land heeft jarenlange ervaring in het omgaan met oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgelden binnen de sociale zekerheidswetgeving. Wij werken landelijk en zijn in staat om maatwerk te leveren.

SV Land levert handhavers in de binnendienst én buitendienst die u kunnen bijstaan in de dagelijkse fraudebestrijding of bij speciale projecten op het gebied van handhaving.

Onze handhavers

Onze handhavers zijn HBO-geschoold, en bezitten een verregaande wetskennis. Zij zijn door SV Land zelf getraind en bijgeschoold. Zij hebben hun werkervaring binnen de WW, WAO, WIA, Wajong en toeslagenwet, waaronder binnen het hybride stelsel. Ook hebben zij kennis van de Participatiewet, de Wmo, de studiefinanciering en de BRP.

Onze medewerkers voldoen dus aan de juiste kerncompetenties om een onderzoek goed te volbrengen. Een vermoeden van fraude kunnen zij onderbouwen met feiten en cijfers, zodat u bestuursrechtelijke of strafrechtelijke stappen kunt ondernemen.

Handhavers op elk terrein

SV Land kan u voorzien in handhavingsspecialisten, financieel rechercheurs of opsporingsambtenaren. Zij zijn zowel preventief als repressief in te zetten. Onze medewerkers hebben ervaring met verschillende onderzoeksinstrumenten en zijn goed in staat om signalen te zien, te verrijken en door te pakken in een onderzoek.

Dit passen we niet alleen toe bij DUO, SVB of het UWV, maar ook wanneer het gaat om onderzoeken naar rechtmatige zorg bij gemeenten of verzekeraars.

Onze werkwijze

Rechtmatigheidsonderzoek wordt door de handhavers van SV Land altijd uitgevoerd met respect voor de cliënt. We gaan uit van zijn goede wil en betrouwbaarheid, maar houden in het oog dat de ervaring leert dat er gefraudeerd kan worden. Onze handhavers stellen daarom scherpe vragen, maar benaderen de cliënt op een open en fatsoenlijke wijze.

Onze werkmethodiek is zowel signaalgestuurd als risicogestuurd en passen we aan naar de vraag van uw organisatie. Het is ook mogelijk om uw eigen medewerkers te betrekken bij de onderzoeken om op deze manier kennisoverdracht te realiseren. We gaan graag met u in overleg.