Video: Sociale zekerheid: een groot goed

Het Sociale Zekerheidsstelsel in Nederland is misschien wel het beste van de wereld. Het is een stelsel dat gebaseerd is op solidariteit: in Nederland zorgen we voor elkaar. Ouderen, zieken, mensen met een beperking en mensen zonder inkomen profiteren hiervan. En terecht!

Ons socialezekerheidsstelsel heeft ons veel goeds gebracht: onze levensstandaard is hoog en echte armoede kennen we nauwelijks. Maar toch staat de sociale zekerheid steeds meer onder druk. Want: blijft al dit moois allemaal wel betaalbaar in de toekomst?

Complex

Dat is maar de vraag… Onze bevolking wordt steeds ouder en de kosten van de zorg en de kosten van verzuim rijzen de pan uit. Kunnen we over pakweg 10 jaar nog steeds zo goed voor elkaar zorgen als we nu doen?

Daarbij komt dat de sociale zekerheid zo langzamerhand enorm complex is geworden. Sinds de jaren ’90 zijn er steeds meer wetten bijgekomen en is de sociale zekerheid voor een groot gedeelte geprivatiseerd of ondergebracht bij gemeenten. De specialistische kennis is daardoor versplinterd geraakt en de regie ontbreekt regelmatig.

Beter en betaalbaarder

SV Land wil de sociale zekerheid in Nederland beter én betaalbaarder maken.

We werken – zonder onderscheid – voor gemeenten, overheidsinstellingen, particuliere werkgevers en verzekeraars. We ondersteunen, leiden op, geven voorlichting en nemen als het moet werk uit handen.

  • Zo helpen we gemeenten met goed beleid en heldere communicatie. We geloven dat persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden, helpt om fouten te bestrijden en fraude te voorkomen.
    Is er al sprake van fraude? Wij helpen gemeenten dit aan te pakken door de inzet van handhavingsspecialisten en het onderzoeken van dossiers waar iets mee aan de hand is.
  • Werkgevers en verzekeraars helpen wij met het aanpakken van langdurig en complex verzuim. Maar we maken ons tegelijk sterk voor een menswaardige behandeling van werknemers die écht ziek zijn en recht hebben op een goede uitkering.
  • Juist om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, helpt SV Land zowel overheden als bedrijven grootscheepse om besparingen te realiseren.
    • Overheidsorganisaties en gemeenten besparen door uitkeringen die onterecht verstrekt worden te stoppen of uitkeringen die niet bij hen thuishoren onder te brengen bij de juiste partij.
    • Werkgevers en verzekeraars besparen door scherp het onderscheid te maken tussen goede verzuimredenen en verzuim dat op een andere manier aangepakt moet worden.

Kennis delen

Bij SV Land geloven we dat goede kennis van de sociale zekerheid de sleutel is, om het systeem beter en betaalbaar te maken.

Daarom delen we onze kennis en ervaring zoveel mogelijk. Of het nu is door het aanbieden van opleidingen, het aanbieden van webinars en kennisbijeenkomsten of het detacheren van specialisten die hun kennis weer doorgeven aan de opdrachtgever.