Kennisbijeenkomsten Wet Inburgering

''Nieuwe Wet Inburgering per 2021''

Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor managers, beleidsadviseurs en uitvoerders binnen het sociale domein, zowel vanuit participatie, WMO als vanuit jeugd.
 
Per 2021 is de Wet Inburgering van kracht. De nieuwe Wet is inmiddels in de afrondende fase. Daarmee weten we wat er verwacht wordt van gemeenten. De gemeente krijgt de regie terug op inburgering, invoering brede oriëntatie en intake, een persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP), ontzorging en de mogelijkheid tot inkoop van taalroutes.
 
Er is nog onbekend hoeveel budget er vrijkomt voor dit onderwerp. Er is nog geen oplossing voor de vergunninghouders die nog in het oude inburgeringstelsel zitten. Hierdoor bevinden we ons midden in de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel.
 
De vraag is nu: hoe pakt u dat aan in uw gemeente? Welke vraagstukken en belemmeringen komt u tegen? En hoe staat het met de grote groep vergunninghouders, die al vanaf 2017 in uw gemeente is gehuisvest?
 
In deze kennisbijeenkomst wordt u bijgepraat over de Wet Inburgering en de laatste actuele zaken door Wim Top. Daarnaast krijgt u o.a. een inkijkje bij de aanbestedingsprocedures van taalroutes.
 

Programma

14:00 – 14:30   Inloop
14:30 – 15:10    Actuele stand van zaken Wet Inburgering: Wim Top
15:10 – 15:50    Spreker Ben Bugter
15:50 – 16:30   Spreker Lilian van Grimbergen
16:30 – 17:30   Netwerkborrel

Data en locaties

  • 30 januari in Eindhoven

 

  • 20 februari in Zwolle

 

  • 9 maart in Zoetermeer

(adres ontvangt u na aanmelding)

Gratis aanmelden

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief