Opleiding tot Wmo-Consulent

Algemeen

In veel gemeenten zijn sociale wijkteams opgezet, bestaande uit generalisten. Zij moeten kennis hebben van meerdere leefgebieden, zodat er een totaalbeeld geschetst kan worden van problemen in de verschillende leefgebieden. Wanneer je vanuit een wijkteam opereert moet je niet alleen vanuit je eigen discipline naar de situatie kijken, maar breed uit kunnen vragen.

De kern van de Opleiding tot Wijkteammedewerker ligt bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast doe je kennis op van de Participatiewet, Jeugdwet en Onderwijs. Allemaal disciplines waarmee je bij het werken in een wijkteam te maken krijgt en waar je snel op moet kunnen anticiperen. Je bent in staat om snel een totaalbeeld van de situatie te schetsen, hierdoor zal de burger zich snel gehoord en serieus genomen voelen.

Tijdens deze interactieve opleiding worden theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkopdrachten. Deze opleiding is geheel afgestemd op de praktijk, waardoor u uw opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen. De opgedane theoretische kennis wordt middels casuïstiek levend gemaakt.

Doel

Na het volgen van de Opleiding tot Wijkteammedewerker heeft u voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om een goede invulling te geven aan uw functie van Wmo-consulent of Wijkteammedewerker. In deze opleiding heeft u leren denken en handelen vanuit de kanteling (van claim- en aanbodgericht naar vraag en resultaatgericht werken), u kunt breed uit vragen en een helder beeld van de situatie schetsen.

Welke factoren binnen de leefwereld van de burger zijn werkelijk van invloed op hun maatschappelijke zelfredzaamheid en participatie? Welke voorliggende of Wmo-voorzieningen sluiten hierbij aan? Wat zijn de juridische randvoorwaarden en wanneer moet een medisch adviseur worden ingeschakeld? Op deze en meer vragen kunt u na de opleiding een gedegen antwoord formuleren en dit in de praktijk effectief toepassen.

Doelgroep

De Opleiding tot Wmo-consulent / Wijkteammedewerker is interessant als u werkzaam bent of zou willen zijn binnen het sociaal domein in een wijkteam. Als u wilt werken als generalist en meer kennis op wilt doen van de verschillende leefgebieden is deze opleiding de juiste keuze voor uw toekomst.

Programma

  • Dag 1: Wetskennis/Jurisprudentie
  • Dag 2: Wetskennis/Jurisprudentie
  • Dag 3: Wmo in de praktijk
  • Dag 4: Keukentafelgesprek
  • Dag 5: Mobiliteit in de praktijk
  • Dag 6: Wonen en verzorgen
  • Dag 7: Toezichthouderschap

Overig

Trainers
De cursus zal worden verzorgd door zeer ervaren trainers, die daarnaast ook nog in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. De trainers bieden u dan ook op een prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk aan.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Examen
Examen wordt gepland in overleg.

In-company

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten