Incompany Training De-escalatie van Agressie

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8,6 beoordeeld.

Algemeen

Wanneer spreken we van agressie, dan is dat voor iedereen anders. We spreken dan ook van agressie wanneer iemand jouw grenzen overschrijdt, iemand bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. Hoe ga je om met agressieve mensen? Van belang is te weten dat agressie agressie uitlokt.

De manier van kijken, iets zeggen of een bepaalde houding aannemen kan bij een ander al agressief gedrag tot gevolg hebben (“kijk niet zo naar me”), terwijl je zelf de indruk wil wekken zeer geïnteresseerd te zijn in de persoon. Het is erg belangrijk om op je eigen manier van communiceren te letten, omdat vaak jouw gedrag mede bepalend is voor het gedrag van de ander.

Daarnaast moeten we niet onderschatten dat klanten via Social media heel eenvoudig agressief gedrag kunnen vertonen en dat ook doen! Uit onderzoek is gebleken dat dit in organisaties vaak onderschat wordt, terwijl het erg grote gevolgen kan hebben voor medewerkers en uiteindelijk de organisatie. Bij agressie via Social media moet je denken aan bedreiging, belediging, intimidatie, schelden, vernederen, pesten, chanteren, dwingend gedrag, stalken, discriminatie, chantage, smaad/laster en/of een bommelding via twitter, facebook et cetera.

De training De-escalatie van agressie is gericht op het voorkomen van agressie. Hoe herken je een onveilige situatie en wat kan je doen om te voorkomen dat dit uiteindelijk tot agressie leidt? Daarnaast wordt de deelnemer geleerd hoe om te gaan met agressie op Social media.

Doelgroep

De training is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en teamleiders.

Programma

Ochtend – theorie

 • De trainer start met het inventariseren. Wat speelt er als het gaat om lastig gedrag/agressie/geweld?
 • Vroeg-signalering’ van gedrag: wat zie je en wat hoor je als iemand agressief gedrag vertoond?
 • Theorie van de Agressie-piramide:
  • Wanneer grijp je in?
  • Hoe is agressie (vaak) opgebouwd?
  • Beïnvloedbaar gedrag
  • Onbeïnvloedbaar gedrag
  • Veilig werken
 • Theorie van het oerinstinct:
  • Hierin zijn drie smaken, afhankelijk van situatie, persoon en omgeving: vechten/bevriezen of vluchten
 • Theorie drie vormen van agressie
  • Frustratie agressie
  • Witteboorden agressie (agressie op de persoon NIET grof)
  • Agressie op de persoon grof/instrumentele agressie
 • Uitleg van de meest effectieve omgangsvormen om de drie vormen van agressie te de-escaleren.
 • Agressie op Sociale media (SM):
  • Wat is precies agressie op SM?
  • Waarom is agressie op SM zo groot en massaal?
  • Wat kun je doen om agressie op SM tegen te gaan?
  • Doel: inzicht verschaffen over agressie op SM.

Middag – praktijk

We gaan door middel van het inzetten van regie-theater de deelnemers inzicht geven hoe je in lastige situaties de-escalerend kunt optreden. Hierbij worden geen één-op-één situaties gesimuleerd of gebruik gemaakt van rollenspellen die gespeeld moeten worden door de deelnemers. Wij maken gebruik van een regie-theater : Samen met de acteur gaat de trainer de opgehaalde situaties uit de praktijk van de deelnemers naspelen.

 • Scene I
  Er wordt doorgespeeld tot de scene geheel is afgelopen (hier zal de agressie uit de hand lopen)
 • Scene II
  Scene wordt opnieuw gespeeld. De deelnemers krijgen de regie in handen. Ze worden gevraagd tijdens de scene stop te roepen wanneer het wat hun betreft uit de hand loopt. De deelnemer(s) die stop roepen worden regisseur en vertellen de trainer wat hij waarschijnlijk beter of anders kan doen.
 • Scene III
  Nieuwe situatie
 • Scene IV
  Nieuwe situatie

Tijdens deze training wordt er wel inzet verwacht van de deelnemers maar de deelnemers gaan geen rollenspel doen met trainer of acteur. Maar hebben hier uitsluitend een signalerende rol.

Hierdoor is en blijft het wel een interactieve training. Wat voor de één heel normaal is en afdoet van “schelden doet geen pijn”, kan voor de andere de druppel zijn, met als gevolg dat hij/zij er uiteindelijk ziek door uitvalt met alle gevolgen van dien. Het is dus goed met elkaar duidelijk te hebben wat er wel en wat er niet getolereerd wordt en daar ook naar te handelen.

Overig

Trainer

De opleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De trainer brengt u op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij. Deze praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

 

8,6
Eerdere cursisten hebben deze opleiding beoordeeld
Inhoud
8.3
Interactie
8.7
Trainer
8.7
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief