Asscher: Code Oranje voor arbeidsmarkt laagopgeleiden

 

 

Groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten dreigen de dupe te worden van het vrije verkeer van werknemers. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken samen met de Britse publicist David Goodhart in een brief in de Volkskrant. “Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders”, waarschuwen ze.

Volgens Asscher en Goodhart heeft het vrije verkeer van werknemers binnen de EU een “ontregelend effect gehad op een deel van de armere en minder hoogopgeleide burgers in de rijkere EU-landen.” Ze becijferen dat zeker 12 procent van het personeel in de Nederlandse land- en tuinbouw uit Midden- en Oost-Europa komt. In de zakelijke dienstverlening zou dat percentage liggen op zo’n 7 procent.

De uitdaging is volgens het duo te voorkomen dat kwetsbare groepen in de samenleving werkloos worden, zonder andere EU-burgers te discrimineren. “Als we willen blijven profiteren van de voordelen van het vrije verkeer, dan moeten we bereid zijn de negatieve neveneffecten ervan te bestrijden”, schrijven ze. Asscher en Goodhart doelen daarbij niet alleen op verdringing van Nederlandse werknemers, maar ook op het uitbuiten van nieuwkomers.

“Arbeiders uit armere EU-landen worden soms uitgebuit door gewetenloze werkgevers, die daarmee een concurrentievoordeel behalen ten opzichte van degenen die zich wel aan de regels houden”, stellen de minister en de publicist. Werknemers krijgen “nog te vaak” betaald onder het minimumloon, moeten te lang werken en soms teveel huur betalen voor “belabberde onderkomens.”

Volgens het tweetal moeten alle EU-burgers profijt hebben van de open arbeidsmarkt. “Niet alleen de hoogopgeleide professionals.” De negatieve bij-effecten van een vrije arbeidsmarkt zullen volgens Asscher bestreden moeten worden. Hij pleit er met zijn Britse co-auteur voor de kwestie hoog op de Europese agenda te zetten om tot een breed gedragen Europese aanpak te komen. Welke oplossingen hij concreet voor ogen heeft staat niet in de brief vermeld.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief