Cedris blij met aanpassingen Participatiewet

Cedris is blij met een tweetal verbeteringen van de Participatiewet. Ten eerste zullen vanaf 1 januari 2017 alle gemeenten beschutte werkplekken gaan aanbieden. Daarmee wordt voor mensen, die alleen met intensieve begeleiding of onder beschutte omstandigheden kunnen werken, een betaalde baan bereikbaar.

“Met de afbouw van de huidige WSW is de doelgroep die is aangewezen op een beschutte werkplek niet ineens verdwenen. Het is daarom goed dat we garanties inbouwen dat ook deze mensen een eigen inkomen kunnen verdienen”, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

De regering heeft deze verplichtende maatregel genomen, omdat het aantal beschutte werkplekken in Nederland fors achterloopt bij de afspraken die hierover zijn gemaakt. In 2015 moesten er 1600 banen zijn gerealiseerd en eind 2016 in totaal 3200. De teller stond voor de zomer echter op 115.

Extra kosten
Een belangrijke oorzaak van het niet behalen van de doelen is het feit dat het realiseren van een beschutte werkplek extra geld kost voor gemeenten. Dat komt bovenop de forse bezuiniging op het Participatiebudget en de WSW die gemeenten moeten opvangen. Cedris vindt dat het Rijk met het opleggen van de verplichting ook voldoende geld beschikbaar moet stellen aan de gemeenten.

Om van de verplichtstelling een succes te maken, roept Cedris het Rijk op structureel de volledige financiering te verlenen. Job Cohen: “Met de invoering van de wettelijke verplichting ligt er een morele verantwoordelijkheid bij het Rijk om nu ook de financiering adequaat te regelen. Cedris vindt daarom dat de huidige tijdelijke bonus op het realiseren van een beschutte werkplek structureel moet worden”.

Praktijkroute Banenafspraak
Een tweede verbetering betreft extra regelruimte voor de Banenafspraak. De praktijkroute houdt in dat gemeenten op basis van een loonwaardemeting op de werkvloer, kunnen bepalen wie voor een garantiebaan in aanmerking komt. Cedris is er voorstander van om gemeenten de mogelijkheid te geven een dergelijk instrument ook voor het aanvragen van een indicatie voor een beschutte werkplek in te zetten.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten