Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers

​In bijna de helft van de cao’s die in 2015 zijn afgesloten, staat een afspraak over banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar was dat nog maar in een derde van de cao’s het geval. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN.

AWVN, dat als adviseur van werkgevers betrokken is cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, verwacht dat, naarmate het cao-seizoen vordert, het aantal van dergelijke afspraken verder zal toenemen.

Arbeidsmarktafspraken hebben betrekking op bijzondere doelgroepen als Wajongers en andere (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Met het maken van dergelijke afspraken komt het bedrijfsleven een belofte na uit het Sociaal Akkoord van 2013. Ook wordt het minder waarschijnlijk dat werkgevers een verplichting krijgen om een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, de zogenoemde ‘Quotumwet’. AWVN leidt zelf een project om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen, zie www.werkgeversgaaninclusief.nl.

In maart kwamen 17 nieuwe cao’s tot stand met een gemiddelde loonstijging van 1,66 procent. Voor geheel 2015 bedraagt het gemiddelde 1,61 procent. Daarmee zet de loonontwikkeling van 2014 zich onverminderd voort.

Onder de 17 maart-cao’s waren een aantal belangrijke en vernieuwende. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe afspraken bij KLM (grondpersoneel) en Tata Steel. Bij KLM staat loonmatiging tegenover geen gedwongen ontslagen, bij Tata werden nieuwe flexibiliteitsafspraken gemaakt. In de cao voor het ziekenhuispersoneel ligt een klemtoon op opleidingsbeleid en op omzetting van externe flexibiliteit (uitzendkrachten) naar interne flexibiliteit (vast personeel dat flexibeler inzetbaar wordt). In de architecten-cao is vastgelegd dat zzp’ers een minimumtarief in rekening kunnen brengen dat gebaseerd is op de cao-lonen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief