Herstel op arbeidsmarkt zorgt voor lagere uitkeringslasten UWV – fondsvermogen is wel verder afgenomen

De totale lasten van de uitkeringen die UWV verstrekt zijn vorig jaar met een half miljard euro gedaald naar 20,9 miljard. Dit jaar zullen de lasten van de UWV-uitkeringen naar verwachting met nog eens een kwart miljard euro afnemen.

De afname is voornamelijk het gevolg van dalende WW-lasten. Minder mensen vragen een WW-uitkering aan en meer mensen met een WW-uitkering vinden werk. Dit staat in de Januarinota 2016 die UWV aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangeboden.

De uitkeringslasten voor de WW-uitkeringen zijn in 2015 gedaald met een half miljard euro. Dit jaar zullen de uitkeringslasten voor de werkloosheidsuitkering met nog eens een half miljard euro afnemen tot 5,9 miljard euro. UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen eind 2016 uitkomt op 430.000, een afname met 16.000. De daling wordt getemperd door de nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening, die in juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn.

Faillissementen
Voor dit jaar verwacht UWV dat de afname van de lasten voor faillissementsuitkeringen zich minder sterk ontwikkelt dan in voorgaande jaren. Dit is het gevolg van recente faillissementen van enkele grote winkelketens. In 2014 bedroegen de lasten voor deze overname van loondoorbetaling van failliete werkgevers in totaal 371 miljoen euro. De lasten zijn in 2015 afgenomen tot 296 miljoen euro. Dit jaar verwacht UWV 282 miljoen euro uit te geven aan faillissementsuitkeringen.

Negatief fondsvermogen
Het financiële tekort in de uitkeringsfondsen is in 2015 toegenomen van 8,8 naar 10,1 miljard euro als gevolg van niet-lastendekkende premies. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar werkloosheid wordt gefinancierd. UWV verwacht dat het tekort dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer zal afnemen, tot 9,6 miljard euro. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief