Kamerbrief over hybride financiering WGA rapport

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het rapport van het onderzoek Ontwikkeling hybride financiering WGA (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De minister gaat in deze brief ook in op de toezegging bij de behandeling van de ‘Wet modernisering Ziektewet’ om te monitoren wat de effecten zijn van de minimumpremie die geldt bij terugkeer naar het UWV, de vraag of de systematiek dat het UWV informatie uit het jaar t-2 gebruikt om premies vast te stellen kan worden aangepakt en te bekijken of informatie-uitwisseling tussen verzekeraar en het UWV mogelijk.

Download de kamerbrief (PDF)

Bron: Rijksoverheid.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief