Nieuw Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een nieuw Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid gestart. Dr. Shirley Oomens is per 1 mei benoemd tot bijzonder lector. Ze wil via onderzoek en onderwijs bijdragen aan het ‘evidence based’ kunnen handelen van arbeidsdeskundigen.

Oomens: “We willen dat meer mensen, met en zonder een arbeidshandicap, duurzaam aan de slag zijn in een reguliere werksetting. Dat vraagt om aanpassing van organisaties en mensen. Arbeidsdeskundigen hebben veel expertise op dit vlak. Het lectoraat wil die expertise beter voor het voetlicht brengen, ook bij werkgevers. Dat doen we door bewezen kennis aan te reiken over wat wel en niet werkt als je inzetbaarheid en werkhervatting wilt bevorderen.”

Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid is mede mogelijk door Instituut Gak en maakt deel uit van het HAN Lectoraat Arbeid & Gezondheid. Dit lectoraat heeft drie onderzoekslijnen: duurzame inzetbaarheid van professionals, optimale arbeidsparticipatie van kwetsbare werkenden, en deskundig begeleiden van duurzame inzetbaarheid. Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid voegt hier een eigen lijn aan toe. Bijzonder lector Shirley Oomens gaat een onderzoeksprogramma ontwikkelen dat de beroepsgroep arbeidsdeskundigen ondersteunt met ‘evidence based’ kennis, ook in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die het arbeidsdeskundig veld raken.

“Arbeidsparticipatie en werkhervatting van kwetsbare mensen is een complex vraagstuk. Er wordt veel over duurzame inzetbaarheid gesproken, maar in de praktijk komt er relatief weinig van terecht. Arbeidsdeskundigen hebben bij uitstek de kennis en kunde op dit terrein. Ze zouden een veel prominentere rol bij werkhervatting en preventie kunnen spelen. Daar wil ik aan bijdragen met evidence based kennis en een brede verspreiding van die kennis onder professionals en andere betrokkenen.”

Verbinding met beroepsgroep
Het lectoraat heeft een nauwe relatie met de beroepsgroep arbeidsdeskundigen. De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum borgen de koppeling met de arbeidsdeskundige praktijk. Dit is van groot belang, aldus Shirley Oomens: ‘Bij het ontwikkelen van kennis is het cruciaal dat arbeidsdeskundigen, maar ook aanverwante professionals die opereren op het gebied van arbeidsparticipatie en werkhervatting, direct betrokken zijn. Zij moeten de kennis immers in hun dagelijkse werk gaan implementeren.’

Bekend in wereld van mens, werk en inkomen
Dr. Shirley Oomens (41) is geen onbekende in de wereld van mens, werk en inkomen. Ze promoveerde in 2005 aan de Radboud Universiteit Nijmegen met haar onderzoek naar de determinanten van psychische ongezondheid in de algemene Nederlandse bevolking. Daarna was ze universitair docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Sinds 2007 heeft ze veel praktijkgericht onderzoek gedaan op het thema werkhervatting van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Van 2007 tot 2010 werkte ze als onderzoeker/adviseur bij TNO Kwaliteit van leven (afdeling arbeidsparticipatie). Naast het doen van onderzoek heeft Shirley Oomens veel onderwijs gegeven in methoden van onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Tilburgse School voor Politiek en Bestuurskunde (Tilburg University) en sinds 2013 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief