Ruim 100 duizend werkenden meer dan jaar geleden

In de afgelopen 12 maanden is het aantal personen met betaald werk met 109 duizend toegenomen. Er zijn vooral meer vrouwen aan het werk gegaan. In dezelfde periode daalde de werkloosheid van 7,4 naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Daarmee waren er in juni 611 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Gemiddeld over de afgelopen 3 maanden nam het aantal werkenden met 8 duizend per maand toe. Het aantal werklozen daalde in die periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Meer vrouwen aan het werk dan jaar geleden
Vergeleken met juni 2014 is het aantal werkende vrouwen toegenomen met 85 duizend, tot ruim 3,8 miljoen. De meest recente cijfers over het eerste kwartaal van 2015 laten zien dat er vooral meer vrouwen werken in de pedagogische en bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

Minder nieuwe WW-uitkeringen aan mannen dan vorig jaar
In de eerste helft van dit jaar werden door UWV 289 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 15 duizend minder dan in de eerste helft van 2014. De daling van het aantal nieuwe uitkeringen komt vrijwel volledig voor rekening van de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben lieten dan ook de sterkste afname zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen dit jaar.

Aandeel werkhervatting laagst bij kortste en bij langste uitkeringsduur
Er werden in de eerste helft van dit jaar 320 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan de helft vanwege werkhervatting. Voor zowel personen met de kortste uitkeringsrechten als voor personen met de langste uitkeringsrechten is het aandeel werkhervattingen lager dan gemiddeld. Zo komt voor jongeren tot 27 jaar, die maximaal gemiddeld 3,8 maanden recht hebben op een uitkering, het aandeel werkhervattingen uit op 43 procent. Bij 50-plussers, die maximaal gemiddeld 29,2 maanden recht hebben op een uitkering, is dat 45 procent.

Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief