Verdwijnen BIER-lijst UWV probleem voor werkgevers

AMSTERDAM – Sinds 2006 is de WIA van kracht en wordt veel gediscussieerd over de ondersteuning van werkgevers op het gebied van re-integratie. Standaard is na 104 weken ziekte het UWV de verzekeraar voor de WGA-uitkeringen en regisseur van het re-integratietraject.

Veel gehoorde kritiek is dat de werkgever geen invloed meer heeft op dit re-integratieproces en dat het UWV onvoldoende resultaat boekt. Werkgevers kunnen er daarom voor kiezen om de financiële risico’s van werknemers die de WGA (onderdeel van de WIA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte of niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikte werknemers) instromen te verzekeren via een private verzekeraar.
Op die manier kunnen ze zelf invloed uitoefenen op het re-integratieproces en de touwtjes in eigen hand houden. Door deze overstap van het UWV naar een private verzekeraar wordt de werkgever WGA-eigenrisicodrager. Als je alle brochures moet geloven besparen werkgevers veel geld door deze stap te maken. Maar is dat ook zo?

Transparant
Inmiddels heeft de overheid meerdere onderzoeken laten doen naar de werking van de WIA en de verschillen in re-integratiesucces tussen UWV en de private verzekeringssector. Uit de laatste evaluatie heeft het kabinet meerdere conclusies getrokken en één daarvan is dat het UWV meer transparant moet zijn met betrekking tot informatieverstrekking over de gerealiseerde WGA-uitkeringslasten die worden toegerekend aan de potentiële WGA-Eigenrisicodrager. Dit om de overstap naar de private sector eenvoudiger te laten verlopen.

Tot op heden gebeurt de informatieverstrekking door middel van een lijst die de werkgever bij het UWV kan opvragen en waarop de door het UWV aan de werkgever toegerekende personen met bijbehorende WGA-uitkeringen staan vermeld. Dit is de zogeheten “BIER-lijst”. “BIER” staat voor Bijlage Inlooprisico Eigenrisicodragers.

‘Geen rechten’
Echter … onderaan de lijst staat dat aan de opgave van het UWV geen rechten kunnen worden ontleend. De enige instantie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van uitkeringsgerechtigde (ex)werknemers aan de verschillende werkgevers, die vaststelt wat de mate van arbeidsongeschiktheid is en die verantwoordelijk is voor het volgen en re-integreren van de WGA-er, biedt geen garantie dat haar administratie klopt. Maar de verzekeraar baseert zijn premies wel op die opgave en mede daardoor neemt ook de werkgever een beslissing tot wel of niet eigenrisicodragerschap.
Vervolgens kan het zo maar gebeuren dat het UWV achteraf nog met iemand op de proppen komt waarvan de werkgever, nu hij zelf verantwoordelijk is, de verdere uitkeringslast (deze kan in totaal zo maar oplopen naar meer dan € 100.000) gedurende meerdere jaren onverzekerd moet vergoeden.

Afschaffen
Aan deze situatie moest uiteraard wat gebeuren en daarom verlangde het kabinet transparantie. Die is er ook gekomen: het per 1-1-2012 geheel afschaffen van de BIER-lijst waardoor er nu helemaal geen basis meer is om het juiste risico en dus private premie vast te stellen. Het enige dat de potentiële eigenrisicodrager (na aanvraag via mailadres loket bpt algemeen@uwv.nl) van UWV Gegevensdiensten (UGD) nog kan ontvangen is een opgave met het WIA-instroomcijfer. Hierbij wordt niet aangegeven welke of hoeveel (ex)medewerkers het betreft met welke uitkeringsbedragen en instroomjaren.
Deze UWV-maatregel heeft twee gevolgen:
1. De keuze voor het eigenrisicodragerschap wordt nog moeilijker omdat bij de werkgever vaak niet bekend is welke (ex)werknemers met een uitkering door het UWV aan de werkgever worden toegerekend. Verzekeraars kunnen geen goede inschatting maken van het risico en worden hierdoor gedwongen onnodig hoge premies te vragen
2. Het belang van het zelf bijhouden van een goede administratie van arbeidsongeschikte (ex)werknemers is van cruciaal belang.

Is dit de verlangde transparantie? Deze oplossing pleit voor de situatie dat een werkgever in staat is alle touwtjes zo veel mogelijk in eigen hand te houden: het eigenrisicodragerschap!

Bron: De Telegraaf

Hendrik Jan van Pelt
Werkgeversadviseur sociale zekerheid

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten