Volgend jaar lagere WW-sectorpremie voor werkgevers – Premies WGA en Ziektewet blijven stabiel

Werkgevers kunnen in 2016 een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016.

De ramingen vallen gunstiger uit dan de laatste voorspellingen uit januari, omdat het economisch herstel verder doorzet. Zo vallen de WW-uitkeringslasten ruim een kwart miljard lager uit. Het herstel is het duidelijkst zichtbaar in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In andere sectoren, zoals de zorg en de financiële dienstverlening gaan echter juist banen verloren en stijgen de WW-lasten. Per saldo zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen volgend jaar dalen. De lastendekkende sectorpremie bedraagt volgend jaar 1,77 procent. Dat is 0,39 procent lager dan de gemiddelde sectorpremie van dit jaar.

Premies WGA en Ziektewet blijven stabiel
De premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet blijven volgend jaar vrijwel stabiel. De lastendekkende premies voor deze wetten bedragen volgend jaar 0,49 procent voor de WGA voor vaste contracten (nu 0,48 procent), 0,25 procent voor de WGA voor flexibele werknemers (nu 0,24 procent) en 0,37 procent voor de Ziektewet (nu 0,35 procent).

Zowel voor de WGA als voor de Ziektewet kunnen werkgevers kiezen tussen verzekerd zijn bij UWV en eigenrisicodrager worden. Het marktaandeel van UWV bedraagt volgend jaar naar verwachting 56 procent bij de WGA en 64 procent bij de Ziektewet.

Aantal WW-uitkeringen nog hoog
Ondanks dat de werkloosheid afneemt zijn er nog veel mensen die een WW-uitkering ontvangen. Hierdoor groeit het tekort op de UWV-fondsen dit jaar met twee miljard euro naar 10,8 miljard euro. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De wijze waarop UWV invulling geeft aan de rol van fondsbeheerder is niet van invloed geweest op het ontstaan van dit tekort. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de premies voor het AWf vast, waarbij ook inkomenspolitiek en de ontwikkeling van het EMU-saldo in overweging worden genomen. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Bron: www.uwv.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief