Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014

Per 1 april 2014 wordt het Ontslagbesluit gewijzigd ten aanzien van AOW-gerechtigden en de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in geval van bedrijfseconomisch ontslag. De wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2014 nr. 5210, 26 februari 2014).

Voortaan moet binnen een categorie uitwisselbare functies eerst gekeken worden of zich daarin werknemers bevinden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Indien dit het geval is, moeten deze werknemers het eerst voor ontslag in aanmerking worden gebracht voordat aan andere ontslagen binnen de betreffende functiegroep kan worden toegekomen.
Indien er meer AOW-gerechtigden zijn dan arbeidsplaatsen die in de betreffende functiegroep komen te vervallen, dient het anciënniteitsbeginsel te worden toegepast op de groep AOW-gerechtigden. De AOW-gerechtigde werknemer met het kortste dienstverband, komt dan het eerst voor ontslag in aanmerking.

Indien er meer arbeidsplaatsen vervallen dan het aantal AOW-gerechtigden, dient vervolgens het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Hierbij geldt dat het leeftijdscohort ‘55+’ per 1 april 2014 gewijzigd wordt in ‘55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Zoals gezegd gaat deze wijziging reeds in op 1 april 2014. Ontslagaanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden nog volgens de huidige regels beoordeeld. Deze wijziging staat los van de voorgestelde wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht op grond van het wetsvoorstel Werk & Zekerheid dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen.

Bron: AWVN.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies voor het personaliseren van advertenties. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten