Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per duizend werknemers er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming.

Ziekteverzuim onder de 4 procent

Na een periode van stabilisatie tussen 2004 en 2011 is het ziekteverzuimpercentage de laatste twee jaar verder gedaald. In 2013 zijn nog maar 39 van de duizend werknemers ziek. Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de ongunstige economische situatie.
Het ziekteverzuimpercentage was de afgelopen achttien jaar niet eerder zo laag. Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Laag verzuim in kleine bedrijven

Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2013.  Bij bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim met 3,4 procent meer dan twee maal zo hoog. Bij de grote bedrijven was het met 4,7 procent zelfs drie keer zo hoog.

Ook aan het begin van deze eeuw hield het verzuim verband met de bedrijfsomvang. Ten opzichte van 2001 is het verzuim ongeacht het aantal werknemers afgenomen. De grote bedrijven zagen het verzuim in de periode 2001-2013 met 2,4 procentpunt het meest dalen, bij de overige bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Horeca heeft laagste ziekteverzuim

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In 2013 was het bij de horeca met 2,2 procent het laagst. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk toe met de leeftijd. Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag.
Bedrijfstakken als het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en  water- en afvalbedrijven hadden een relatief hoog verzuim. Zij kenmerken zich door veel grote instellingen.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief