Incompany Basistraining Heimelijk waarnemen en volgen

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.8 beoordeeld.

Algemeen

Tijdens deze training leert de deelnemer basistechnieken voor het heimelijk waarnemen en volgen. Hier komen onder andere juridische aspecten, de theorie over statistische- en dynamische observatie aan de orde. Daarnaast wordt aangegeven hoe resultaten van het waarnemen en de observaties in een rapport of proces verbaal verwerkt moeten worden.

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de individuele leerwensen van de deelnemers. Verder zal specifiek aandacht worden besteed aan waarnemen en volgen in een stedelijke omgeving. Tijdens de oefeningen op straat is het belangrijk dat er gecommuniceerd kan worden tussen alle deelnemers. De groepsleden dienen daarom voorzien te zijn van een mobiele telefoon, waarbij ze in staat zijn om middels een conferentie een groepsgesprek te houden. Daarbij dienen ze middels zogenaamde oortjes de communicatie onderling te voeren.

Doel

Na afronding van de training is de deelnemer in staat om de theorie van het geleerde in de praktijk te kunnen uitvoeren. De deelnemer kan zonder op te vallen, zo effectief mogelijk constateren dat een persoon vanaf een locatie vertrekt. Hieronder vallen de volgende nevenleerdoelen:

 • Woonlocatie: Onopvallend aanrijden op een locatie, onopvallend parkeren van de auto bij de locatie, onopvallend waarnemen van de locatie en de personen die zich daar bevinden
 • Werklocatie: Onopvallend vaststellen van het bereiken en betreden van de locatie en vaststellen van het verrichten van de werkzaamheden

Doelgroep

De training is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren, handhavingsspecialisten en fraude(controleurs)/inspecteurs.

Programma

Dag 1 – Bevoegdheden en rapportage
Tijdens de eerste dag van de training wordt ingegaan op de bevoegdheden van de handhavingsspecialist/opsporingsambtenaar en wordt duidelijk in welk kader de handhavingsspecialist/ opsporingsambtenaar te werk gaat. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier van rapporteren.

Bestuursrechtelijke bevoegdheid
Tijdens de training wordt duidelijk wat de verschillen zijn tussen een bestuursrechtelijke waarneming/observatie in de controlesfeer en de opsporingssfeer.

Theoretische uitgangspunten
Tijdens de training worden de theoretische uitgangspunten van waarnemen en volgen behandeld. Aan de hand van praktijktrainingen en casuïstiek wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Waarnemen van een woonlocatie
 • Waarneming te voet
 • Waarnemen van een werklocatie

Kader en rapportage
In overleg met de opdrachtgever kunnen de volgende punten worden meegenomen en vervolgens in de eindtermen worden betrokken:

 • Doel en aard van waarnemingen
 • Gevaarsaspecten
 • De duur (doorlooptijd), frequentie (aantal waarnemingen) en de omvang (aantal Sociaal Rechercheurs c.q. Handhavingspecialisten)
 • Vervolgacties

De resultaten van de waarnemingen kunnen leiden tot een overdracht naar strafrechtelijk onderzoek, waarbij de verantwoordelijkheid van het project over wordt overgedragen aan Sociaal Rechercheurs.

Dag 2 – Vaardigheden
Door middel van praktijksimulaties maken de deelnemers nader kennis met situaties waarin men als deelnemer terecht kan komen. Tijdens deze praktische oefeningen worden de deelnemers intensief begeleid door een trainer en een coach. Daarnaast wordt tijdens de oefening te voet gebruik gemaakt van een haas.

Leerdoelen
De deelnemer kan na afronding van de training aangeven wat het wettelijke kader van observatie/waarneming is en heeft de volgende leerdoelen bereikt:

 • Kennis van het bovengenoemde kader en de daarin genoemde werkafspraken
 • Kennis van het aantal en de aard van de waarnemingen die nodig zijn voor het bewijs van het bestuursrechtelijke onderzoek, maar ook voor een bruikbare overdracht naar het strafrechtelijke onderzoek
 • Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude voor wat betreft de aangiftegrens en tijdig een inschatting maken van de vermoedelijke duur van de fraude en de hoogte van het fraudebedrag
 • Kennis van de relevante wetteksten uit de Verdragen, de Grondwet, de Participatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is de cursist op de hoogte van de procesbeschrijving ‘Heimelijke waarneming door sociale diensten’, goedgekeurd door het CBP
 • Het juist en volledig vastleggen van de waarnemingen (memorecorder) en het juist en volledig vastleggen (inspreken) van de waarnemingen
 • De deelnemer is in staat om de waarnemingen juist en volledig in een rapportage verwerken

Overig

Mobiele telefoon
De cursisten dienen te zijn voorzien van een mobiele telefoon waarbij ze in staat zijn om middels een conferentie een groepsgesprek te houden. Daarbij dienen ze middels zgn. oortjes de communicatie onderling te voeren.

Incompany

De training kan ook incompany worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief