Incompany Masterclass – Samenwerken met de Bedrijfsarts

Algemeen

In een dagdeel wordt besproken op welke wijze de casemanager het beste kan samenwerken met een bedrijfsarts. Tijdens dit dagdeel worden verschillende onderwerpen belicht, zoals wetgeving, taakdelegatie e.d.

Wilt u meer weten over het samenwerken met een bedrijfsarts, neem dan deel aan deze masterclass.

Doelgroep

Deze masterclass is een extra verdieping voor Casemanagers – Crov/Rccm. Op dit moment werkzaam als Casemanager, dan is deze masterclass bij uitstek voor u geselecteerd. Bekijk alle casemanager opleidingen.

Programma

  • Hoe werk je nu samen met de bedrijfsarts, wat kan je wel vragen en niet vragen?
  • De terugkoppeling is soms niet duidelijk, hoe kan je hier mee omgaan.
  • Is het verstandig om voor het consult de bedrijfsarts van informatie te voorzien, mag dit eigenlijk wel?
  • Mag je om verdere toelichting vragen op de terugkoppeling?
  • Wat is het verschil tussen een second opinion en ene deskundigen oordeel?
  • Houdt de bedrijfsarts de poortwachter stappen in de gaten?
  • Hoe gaat de bedrijfsarts om met beroepsziekten?
  • Hoe kan ik de bedrijfsarts gebruiken bij frequent verzuim?
  • Waarom hoor ik niets overeen preventief consult terwijl ik dat zelf heb geïnitieerd?

Op al deze vragen en vele andere vragen kan via deze opleiding antwoord op worden verkregen waardoor je je werk kan verdiepen.

Trainers

Lex de Jong
Op dit moment werkt Lex de Jong als bedrijfsarts bij een arbodienst. Naast het praktiserend werken als bedrijfsarts vervuld hij een functie als stafarts. Dit houdt in dat Lex beleidsmatig actief ben, deelnemer is in het management team, supervisie verricht bij jonge collega’s enzovoorts. Andere rollen waarin Lex actief is, zijn arts gemachtigde in bezwaarzaken, praktijkopleider voor bedrijfsartsen in opleiding, is Lex docent, kwaliteitsmanager en klachtenfunctionaris. Daarnaast is Lex ook actief in de beroepsvereniging van zijn vak, de NVAB, als lid van de ethische commissie en de commissie richtlijnontwikkeling en wetenschap.

Peter Holthaus

Peter Holthaus heeft ruim 30 jaar ervaring als coachend bedrijfsarts en heeft bij RINO een ICF-gecertificeerde coachopleiding gevolgd. Peter is verbonden met 113 Zelfmoordpreventie en heeft persoonlijke levenservaring die hij gebruikt tijdens zijn werkzaamheden.

Peter: Ik ben to-the-point en betrouwbaar. Ik creëer een sfeer, waarin we echt verbinding maken en jij je zo veilig voelt, dat je zonder belemmeringen aan de slag kunt gaan. Peter gelooft in de kracht van de mens om de eigen richting te bepalen en de juiste balans in het leven te vinden. Ik ben resultaat- en oplossingsgericht. Ik daag je uit zelf in beweging te komen om jouw doelen te bereiken!

Ik ben deskundig in de coaching en begeleiding van werknemers en werkgevers bij (dreigend) arbeidsverzuim, in het bijzonder als het stress gerelateerde oorzaken betreft. Ik kan ondersteunen bij het verwerken van verlies en het vinden van de weg naar een gelukkige toekomst aldus Peter Holthaus.

Overig

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief