Incompany Training Algemene Wet Bestuursrecht

Algemeen

U bent specialist op het gebied van de sociale zekerheid. U beschikt over goede voelsprieten als het gaat om zaken die te maken hebben met de Participatiewet, de IOAW en de Wmo. Weet u echter ook voldoende over het fundament van het sociale zekerheidsrecht: het algemene bestuursrecht?

Bent u bekend met de uitgangspunten van de Awb? Weet u wat de beginselen van behoorlijk bestuur voor uw dagelijkse werk betekenen? Bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden in een bezwaarprocedure? Wordt u wel eens geconfronteerd met gerechtelijke uitspraken die u niet had zien aankomen?

De basis van alle bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgebieden, waaronder de sociale zekerheid, wordt gevormd door het algemene bestuursrecht. Deze training biedt u de mogelijkheid om ook voldoende kennis op te doen van dit rechtsgebied. U wilt immers niet alleen over goede gespecialiseerde voelsprieten beschikken, maar ook een solide basis hebben voor uw werkzaamheden. Dan kunt u onnodige risico’s voorkomen.

Vrij statische stof/wettekst maar leuk en praktisch benaderd
Cursist over deze opleiding

Doel

De training is erop gericht om de deelnemers meer inzicht te geven in de basisbeginselen van het bestuursrecht en hun voelsprieten voor het bestuursrecht verder te ontwikkelen. Wat zijn de risico’s? Maar ook: waar liggen de kansen?

Doelgroep

De training is bedoeld voor niet-juristen die in hun dagelijks werk (al dan niet indirect) te maken hebben met de Algemene wet bestuursrecht. De training is geschikt voor zowel consulenten, als handhavers, als medewerkers bezwaar en beroep.

Programma

In deze training komen de belangrijkste onderwerpen van de Algemene wet bestuursrecht aan de orde. U maakt kennis met de actuele stand van zaken in het algemene bestuursrecht. Verschillende kernbegrippen van de wet worden besproken, zoals bestuursorgaan en besluit/ belanghebbende. Er wordt ingegaan op de (juiste) wijze van bevoegdheidsverkrijging: attributie, delegatie en mandaat.

Verder worden de spelregels voor de overheid doorgenomen: de formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur. Uiteraard is er ruime aandacht voor de burger die zich niet aan de spelregels houdt: toezicht en handhaving. Tot slot wordt het traject van rechtsbescherming behandeld: bezwaar en (hoger) beroep. Wat kunt u verwachten van de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak, zoals de bestuurlijke lus?

Overig

Trainer
De training wordt gegeven door adviseurs van SV Land met ruime praktijkkennis. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste aandachtspunten besproken.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief