Incompany training Fraudealertheid

Algemeen

Gemeenten hebben er zorg voor te dragen dat burgers niet in de schuldenproblematiek terecht komen. Burgers die recht hebben op extra voorzieningen zoals Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. De gemeente behoort dit echter wel te controleren. Oneigenlijk gebruik, bewust of onbewust is niet geoorloofd.

Daarom is het goed dat medewerkers binnen het Sociaal Domein op de hoogte zijn van de verschillende vormen van fraudesignalen en deze leren te herkennen.  Het voorkomen van fraude en hoogwaardig handhaven begint namelijk aan de poort. Het is dan ook zeer belangrijk om deze signalen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en hier zo snel mogelijk op een juiste wijze op te anticiperen. Dat is niet alleen in het belang van de organisatie, maar ook van de klant.

In de grote wirwar van regelingen kan het zo maar zijn dat de klant niet beseft dat hij/zij frauduleuze handelingen aan het plegen is. Het is tijdens zo’n gesprek van groot belang dat je de klant met respect behandeld. Dat betekent dat je tijdens het gesprek je interesse in de klant moet tonen (klantbejegening).  In deze training zal klantbejegening, naast alle andere zaken die betrekking hebben op fraude, een essentieel onderdeel zijn.

Doel

Het doel van de training is dat de deelnemers na het volgen hiervan in staat zijn om fraudesignalen te herkennen en weten wat ze hiermee moeten doen. Daarnaast zijn ze op de hoogte van hun bevoegdheden en weten ze welke middelen ze zelfstandig in kunnen en mogen zetten om door te pakken op een signaal. Tevens komt het interpreteren en het leggen van verbanden tussen feiten aan de orde.

Doelgroep

De training Fraudealertheid is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein van een gemeente, zoals Inkomensconsulenten, beginnende handhavers, fraudepreventiemedewerkers en toezichthouders.

Programma

Onderstaande punten komen tijdens deze eendaagse aan bod.

 • Wat zijn fraudesignalen en waar moet je dan op letten?
 • Risicoprofielen en signalen (o.a. kamerbewoning, schulden, meeverhuizen)
 • Tactische afwegingen
 • Objectieve verslaglegging gebaseerd op feiten (geen aannames rapporteren)
 • Analyse bankafschriften (en online betaalaccounts) op fraudesignalen
 • Diverse vormen van fraude besproken
 • FIP-methode (Frequent, Intensief en Persoonlijk contact)
 • De uitvoeringspraktijk en de verschillen daarin
 • De bevoegdheden (wat mag men wel en wat men niet)
 • Bevoegdheden. Aan de hand van het wettelijk kader de onderzoeksmogelijkheden in kaart brengen en duiden wanneer een onderzoek (vanwege expertise) overgedragen dient te worden naar de afdeling Bijzonder Onderzoek.
 • Nadere onderzoeksverplichtingen en (on)zorgvuldig onderzoek
 • Handhaven vanuit vertrouwen, hoe doe je dat?
  • Nieuwe wet SCW vanaf 2024 gericht op preventie en meer vertrouwen vanuit de burger waarbij gesproken wordt over schending inlichtingenplicht en niet over fraude
 • De medewerker kent het juridisch kader omtrent Fraudealertheid
 • De impact van een goed gesprek
  • Gesprekken voeren aan de hand van fraudesignalen, lastige vragen durven stellen
  • Regie houden in het gesprek
  • Gespreksplan, inclusief feiten verzamelen en doelen bepalen na het dossieronderzoek
 • Behandelen casuïstiek uit de praktijk

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. De trainers brengen u op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij. Deze praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet.

Incompany

De Training Fraudealertheid kan incompany worden gegeven. Een incompany training brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Aan de hand van uw wensen kunnen wij onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond plaatsen of aan het trainingsprogramma toevoegen.
 • Deelnemers hoeven niet ver te reizen, want de docent/trainer komt naar ze toe!
 • Wanneer meerdere mensen uit dezelfde organisatie een opleiding/training willen volgen, dan is een incompany traject al snel financieel aantrekkelijk.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief