Incompany Training Herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking

Algemeen

Deze tweedaagse training is gericht op het herkennen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en daarmee om te kunnen gaan.  Een beperking is in de meeste gevallen niet zichtbaar. Mensen hebben vaak zelf manieren gevonden om met hun beperking te functioneren in de maatschappij. Dat is aan de ene kant hun kracht en aan de andere kant hun valkuil.

De training beoogt handvatten aan te reiken om deze kracht te behouden en te versterken. En van de andere kant de valkuilen op te sporen en daarop te anticiperen. Werk-adviseurs, klantmanagers en casemanagers zijn hierdoor in staat om bij de re-integratie tot een goede match te komen. Dit zorgt voor een succeservaring bij de klant en zijn klantmanager, het voorkomt herindiceren en verkleint de kans op een ongewenst draaideureffect.

De centrale gedachte is inclusie. Mensen die vanwege een zeer lage economische status eerder werden uitgesloten van de arbeidsmarkt, hebben het recht én de plicht om erbij te horen. Vanuit rechten en plichten, met een balans van geven en nemen, worden er afspraken gemaakt en contracten gesloten.

Doel

Na het volgen van de training kunt u mensen herkennen met een (licht) verstandelijke beperking. U heeft inzicht in wat het betekent voor de persoon in het dagelijks leven en u kunt dit inzicht vertalen in een heldere communicatie die aansluit bij de persoon. Hierdoor is een meer effectieve re-integratie mogelijk.

Doelgroep

De training is bedoeld voor werkadviseurs, klantmanagers, casemanagers die klanten naar een werkplek willen begeleiden in het kader van re-integratie en ziekteverzuim.

Programma

Dag 1

 • Kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking
 • IQ en ontwikkelingsleeftijden
 • Mate van aanpassing in de maatschappij, hoe begrijp ik de wereld?
 • Typen van onderwijs en opleidingsniveau
 • Beeldmateriaal praktijkvoorbeelden
 • Verdieping theorie: sociaal emotionele ontwikkeling, kunnen versus aankunnen
 • Ontwikkeling van het geweten
 • Stress en overvraging
 • Demo/filmpje: welke signalen herkennen jullie?
 • Signalen inventariseren in groepen
 • Valkuilen
 • Oefening in tweetallen met compelling future

Dag 2

 • Stelling nemen
 • De kracht van vragen stellen
 • Relatietypes oplossingsgericht werken: klaagtypisch, bezoekertypisch, klanttypisch
 • Basishouding gespreksvoering
 • Oefening met relatietypes
 • Zes bijzondere vraagtypes
 • Profiel cliënt: competenties en benodigde steunstructuur
 • Oefening met ‘het geheim’
 • Evaluatie en afronding

PE-punten

NVvA
Deelnemers, aangesloten bij de NVvA, ontvangen 6 PE-punten na het afronden van de training.

Overig

Trainers
De trainingen worden gegeven door twee trainsters van SV Land. Beide trainsters hebben veel praktijkervaring met het onderwerp.

Incompany

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief