Incompany Training Huisbezoek

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8,5 beoordeeld.

Algemeen

Het brengen van een bezoek aan de woning van klanten is in sommige functies een onderdeel van de dagelijks taak. Soms om hulp te bieden, soms om te handhaven en soms ter controle. Medewerkers krijgen daarbij steeds meer te maken met agressieve bejegening of intimiderend gedrag.

Doordat gesprekken in de woning oftewel het domein van de klant gevoerd worden zijn de risico’s groter dan wanneer een gesprek bij de organisatie wordt gevoerd. De medewerker zal bewust om moeten gaan met de eigen veiligheid. Zo wel ter preventie, tijdens het incident als in de nazorg

Doel

Medewerkers zijn na de Training Huisbezoek in staat om signalen te herkennen en weten wat ze hiermee moeten doen. Daarnaast zijn ze op de hoogte van alle wet- en regelgeving en laatste jurisprudentie rondom handhaving. Ze kunnen een veilig huisbezoek afleggen en een confrontatiegesprek voeren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor klantmanagers, werkconsulenten, fraudepreventie-medewerkers, handhavers en sociaal rechercheurs.

Programma

Dag 1 theorie

 • Wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie rondom huisbezoeken
 • Voorbereiding huisbezoek naar aanleiding van verzamelde gegevens en verrichte waarnemingen
 • Effectief en veilig afleggen van een huisbezoek
 • De samenwerking met de collega’s
 • Vastlegging objectieve gegevens tijdens het huisbezoek
 • Vastlegging van de verklaring van de cliënt, voor, tijdens en na het huisbezoek
 • Confrontatie met de cliënt na het huisbezoek

Dag 2 praktijk

Tijdens de tweede dag gaan de deelnemers het huisbezoek daadwerkelijk in de praktijk brengen. Tijdens deze dag komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • De start van een huisbezoek (hoe kom je binnen?)
 • Waarborgen van eigen veiligheid
 • Doelstelling huisbezoek
 • De verschillende gesprekstechnieken
 • Omgaan met weerstanden
 • Onderzoek van de woning
 • Omgaan met de informatie
 • Afsluiting van het gesprek, de conclusie en rapportage

Wij huren voor deze training een woning en zetten hierbij een actrice in. De groepsgrootte voor deze praktijkdag is maximaal 7 personen.

Overig

Trainers
De trainers hebben veel praktijkervaring met het onderwerp fraude alertheid en handhaving, in de eigen rol als handhaver bij een gemeente en als trainer/coach op dit onderwerp.

Wij huren voor deze training een woning en zetten hierbij een actrice in.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. De maximale groepsgrootte is 7 deelnemers.

8,5
Eerdere cursisten hebben deze opleiding beoordeeld
Inhoud
8.4
Interactie
9
Trainer
8.2
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief