Incompany Training Integriteit en Professionaliteit

Algemeen

Met de toenemende complexiteit en werkdruk neemt ook de druk op integer handelen toe. Die ontwikkelingen kunnen zorgen voor een toename in dilemma’s. Want in deze tijd van social media is een kleine integriteitskwestie al snel bekend bij klanten en media.

Wél of niet integer handelen heeft een grote invloed op hoe mensen kijken naar en oordelen over uw organisatie. Wél of niet integer handelen door management hoort daar net zo goed bij. Imagoschade, financiële misstanden alsmede lage arbeidsethos en collegiale onvrede kunnen grote materiële en immateriële schade met zich meebrengen. SV Land onderkent deze aspecten en verzorgt een programma voor leidinggevenden en medewerkers ter bewustwording van de eigen integriteit.

Doel

Het doel van de training is dat de deelnemers in staat zijn hun morele overtuigingen en handelen te verduidelijken.

Doelgroep

Het totale programma bestaat uit een traject voor leidinggevenden en een traject voor medewerkers.

Programma

Aan leidinggevenden wordt het volgende aangeboden:

  • Elementaire kennis van begrippen en begripsvorming ophalen
  • Herkennen van integriteit incidenten en de effecten daarvan op de organisatie en omgeving
  • In beeld brengen van integriteitrisico’s binnen het werkgebied
  • Weten op welke wijze je integriteit kunt managen naar medewerkers

Aan medewerkers wordt het volgende aangeboden:

  • Het onderkennen van eigen ingebrachte dilemma’s
  • Wegen van de ingebrachte vraagstukken ten opzichte van kernwaarden van uw organisatie
  • Benoemen van de risico’s voor de organisatie
  • Het borgen van verbeterinitiatieven voor het team en afdeling

Voorafgaand aan de trajecten worden er intakes gedaan met zowel leidinggevenden als medewerkers.

Incompany

Wij verzorgen deze training uitsluitend incompany en geheel op maat. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u een e-mail sturen naar opleidingen@svland.nl.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief