Incompany Training Mentale en Fysieke Weerbaarheid

Algemeen

De hedendaagse maatschappij verhard. Het aanscherpende fraude- en handhavingsbeleid verhoogd de kans op conflicten met medewerkers, zeker ten opzichte van die het beleid moeten uitvoeren. De uitvoering moet met het nodige zelfvertrouwen en zonder angst plaatsvinden. Gesprekken in de spreekkamer, het afleggen van huisbezoeken en bezoeken van andere locaties. Overal kan men risico’s lopen.

Tijdens de Training Mentale en Fysieke Weerbaarheid gaan we in op de mentale en fysieke houding onder andere op de werkplek, bij huisbezoeken en betreden van plaatsen in verband met het toepassen van bevoegdheden in het kader van de uitoefening van bestuursrechtelijke, strafvorderlijke en toezichtbevoegdheden.

Er zal aandacht worden besteed aan de (alerte lichaams)houding, het opbouwen van zelfvertrouwen van de cursist, positiebepaling op locaties (woning, hal, keuken, gang en overige ruimtes), gespreksvaardigheden, omgang met agressie en het verdedigen van je eigen of andermans lijf.

Gedurende de lesdagen worden er rollenspellen gespeeld door de cursisten. Daarnaast behandelen we casuïstiek gericht op de praktijk van de cursist (maatwerk).

Doel

Na de training kent u methodieken om aanvallen af te wenden, jezelf of een collega te verdedigen. Het is een volledig praktijkgerichte training, waarbij de cursist zich na het volgen zelfverzekerder zal voelen.

Doelgroep

Klantmanagers sociale diensten, Fraudepreventieambtenaren, Handhavingsmedewerkers, Toezichthouders belast met bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht, Sociaal Rechercheurs, Controleurs-toezichthouders Wet basisregistratie personen (voorheen GBA), Balie personeel gemeentes/rijk en andere instellingen.

Programma

 • KEN model
 • Veiligheidsaspecten
 • Agressieprotocol
 • Houding (mentaal)
 • Houding (fysiek)
 • Mentale weerbaarheid
 • Fysieke weerbaarheid
 • Rollenspellen
 • Casuïstiek Huisbezoek (praktijkoefeningen)
 • Casuïstiek werkplek (praktijkoefeningen)
 • Casuïstiek Toezichthouder (toepassen bevoegdheden toezichthouder op locatie)
 • Casuïstiek BOA (toepassen bevoegdheden gericht op het specifieke domein van de BOA)

In overleg kunnen we vooraf besluiten om de rollenspelen op te nemen en met elkaar te bespreken, iedere cursist leert het meest wanneer hij zichzelf terug ziet.

Overig

Trainer
De trainers hebben veel praktijkervaring in de eigen rol als handhaver/sociaal rechercheur en als trainer op dit onderwerp..

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief