Incompany Training Objectief Rapporteren

Algemeen

Training Objectief Rapporteren, in het kader van de Participatiewet, is gericht op re-integratiewerkzaamheden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Veel mensen hebben in hun dagelijkse werkzaamheden te maken met rapportages. De inhoud van een rapportage laat vaak te wensen over. Mede met het oog op de juridische gevolgen van een inhoudelijk slecht rapport, is het belangrijk dat rapportages van goede kwaliteit zijn. Een rapportage dient zo objectief mogelijk te zijn en gebaseerd op feiten. Dat is wat de cursisten bij SV Land onder andere gaan leren in deze Training Objectief Rapporteren.

Doel

Na deze training weet de cursist een rapportage op te bouwen en hoe deze AVG-proof in het systeem te plaatsen, daarnaast weet de cursist wanneer er ruimte is in de wet. De cursist weet en begrijpt waarom hier een goede onderbouwing voor nodig is.

De cursist weet na deze training wanneer er kort en bondig gerapporteerd dient te worden. Daarnaast weet de cursist wanneer af te wijken van bestaande procedures. Na de training is de cursist beter in staat de relevante zaken voor het re-integratietraject kort en zakelijk in het rapportage en systeem vast te leggen en kent de cursist de grenzen; wat wel en niet in een rapportage hoort.

Doelgroep

Deze training is voor een ieder die in zijn dagelijkse werk van doen heeft met rapporteren. Ook voor degene die slechts een enkele keer hoeven te rapporteren is deze training interessant.

Programma

De training geeft een theoretisch kader aan de cursist, maar is vooral praktisch van insteek. Geleerd wordt dat met korter rapporteren vaak meer bereikt wordt. Met voorbeelden van rapportages en de verwerking van persoonsgegevens daar in.

  • Wat is nu echt nodig?
  • Wat mag en wat mag niet?
  • Wat kan er korter en slimmer?
  • Moet alles wat de klant verteld altijd worden vastgelegd?
  • Waar liggen de grenzen, ook als het bijvoorbeeld om boete- of maatregelwaardige gedragingen gaat?

Hybride opleiding

SV Land verzorgt hybride opleidingen. Een hybride leeromgeving combineert klassikaal en online lesgeven. De cursist mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat hij/zij de les online volgt, vanaf een eigen werkplek.
Vanuit ons professionele, hybride opleidingslokaal krijgen online cursisten en klassikale cursisten gezamenlijk dezelfde training, van dezelfde docent en met hetzelfde lesmateriaal.

De groepsgrootte blijft vergelijkbaar met onze volledig klassikale trainingen (maximaal 15 personen), zodat er voor iedereen ruimte is om vragen te stellen, antwoorden te geven en mee te doen aan eventuele discussies in de groep.
Hierdoor bent u – waar u zich ook bevindt – ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep en krijgt u de individuele aandacht die nodig is.

Certificaat

Na het afronden van de Training Objectief Rapporteren ontvangt u een certificaat.

Trainer

De opleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De trainer brengt u op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij. Deze praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief