Incompany Training Sociale Zekerheid voor HR-professionals

Algemeen

Door het volgen van de Training Sociale Zekerheid voor HR-professionals krijgt u een diepgaand inzicht in de wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid in Nederland. U wordt in vier dagen wegwijs gemaakt in de sociale kaart van Nederland, de financiering van de sociale zekerheid en in de regelingen en jurisprudentie rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Er bestaat zowel aandacht voor de theorie als de praktijk. Het programma is zo samengesteld dat u direct meegenomen wordt in de dagelijkse praktijk. Hierdoor kunt u de opgedane kennis direct toepassen.

Doel

Na het voltooien van deze training heeft u meer dan voldoende bagage om de sociale zekerheid op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid in de praktijk toe te passen. U bent in staat om sparring partner te zijn voor de directie en assurantietussenpersonen voor issues over verzuim en arbeidsongeschiktheid. U weet wat het betekent om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA of de ZW en u weet wat de consequenties zijn van de Quotumwet.

Doelgroep

U hebt dagelijks te maken met zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld als HR- of payrollprofessional. Ook als u binnen uw organisatie belast bent met verzuimbegeleiding, dan is deze training zeer relevant.

Programma

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

 • Wie is wanneer verzekerd?
 • Polisadministratie
 • Financiering van de sociale zekerheid
 • Premieheffing
 • Ketenpartners in de sociale zekerheid
 • Regels met betrekking tot de wet verbetering poortwachter
 • Voorwaarden voor het recht op een Ziektewetuitkering
 • Loonsancties
 • Eigenrisicodragerschap ZW
 • Eigenrisicodragerschap WGA
 • Voorwaarden voor het recht op een WIA-uitkering
 • Verzuimverzekeringen
 • Doelgroep van de banenafspraak
 • Quotumwet
 • Subsidiemogelijkheden
 • Wet arbeid en zorg
 • Handhaving in de sociale zekerheid

Overig

Trainer
De training wordt verzorgd door Monique van de Graaf, een zeer ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. Zij is gespecialiseerd in het arbeids- en sociaal-zekerheidsrecht en schrijft voor de Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid, De Grote Almanak en het Handboek voor de flexbranche. Ook is Van de Graaf actief als adviseur op het snijvlak van HR, arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Certificaat
U ontvangt een certificaat na het volgen van de training. Bij het missen van één dag ontvangt u een bewijs van deelname. Bij het missen van meer dagen ontvangt u geen bewijs van deelname. Wij kijken dan met u hoe u gemiste dagen kunt inhalen.

Extra Service
Wij stellen u in de gelegenheid om tot twee maanden na afloop van de training kosteloos met de docent via e-mail in contact te treden voor praktijkvragen.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief