Incompany Training Toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet

Algemeen

Veel sociaal rechercheurs en handhavers willen een hoog kennisniveau bereiken op het gebied van de Wmo 2015 en Jeugdwet, om vandaar uit hun toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren. Voor deze groep heeft SV Land de tweedaagse Training Toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet ontwikkeld.

SV Land werkt met tientallen gemeenten samen binnen het sociaal domein en is bovengemiddeld op de hoogte van de ontwikkelingen en actuele relevante wet- en regelgeving. SV Land geeft elk jaar veel trainingen aan diverse groepen medewerkers toezicht en handhaving binnen het sociaal domein van tientallen gemeenten.

Houding en gedrag spelen een belangrijke rol. De inhoud en het juridisch kader zijn belangrijk, maar het op de juiste manier kunnen toepassen van houding en gedrag vinden wij minstens zo belangrijk. Om deze vaardigheden goed te kunnen oefenen maken wij gebruik van een twee ervaren trainers. Hierdoor is het mogelijk om bij elke training vanuit casuïstiek te oefenen om zo houding en gedrag goed te borgen.

Tijdens deze training worden casussen behandeld om de theorie en de praktijk met elkaar in verbinding te brengen. Herkenning van de theorie vanuit de dagelijkse praktijk sluit daarbij beste aan en cursisten kunnen ook eigen casuïstiek inbrengen.

Doel

Na het volgen van deze training bent u in staat de rol als Toezichthouder Wmo en Jeugdwet uit te voeren. U bent op de hoogte van de wetgeving, actuele jurisprudentie en weet hoe u deze in de praktijk kunt toepassen.

Doelgroep

Deze training is interessant voor Handhavingsspecialisten, Sociaal Rechercheurs en Toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet.

Erg prettige training met veel interactie! Prima zo! Goed om de interactie vanuit rechtmatigheid en kwaliteit te hebben.
Cursist over deze cursus

Programma

Dag 1

Houding en gedrag in de nieuwe rol

 • Ontstaan en opbouw van ons zorgstelsel
 • Bewustwording van de rol Toezichthouder, onder andere door de zes principes van goed toezicht
 • Het verschil tussen toezicht en handhaving
 • Het verschil tussen toezicht kwaliteit en rechtmatigheid
 • Vanuit de Wmo / Jeugdwet / Algemene wet bestuursrecht de verschillen tussen Toezien en Toezicht; waarbij de rol van de consulent (toezien) ten opzichte van de rol van de toezichthouder (toezicht) wordt verkend
 • Belangrijke vragen zijn ook: wie zijn de ketenpartners, welke rol hebben deze en hoe kom ik tot samenwerking? Deze inzichten moeten vervolgens leiden tot versterking en samenwerking vanuit onderling vertrouwen (“vertrouwen geven is vertrouwen krijgen”). Dit alles is in het belang van de cliënt/inwoner die van zorg afhankelijk is

Juridische context

 • Van Wmo/Jeugdwet naar Algemene wet bestuursrecht
 • Waar en bij wie doen zich de risico’s voor in de Wmo en Jeugdwet
 • Wat is het verschil tussen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget
 • Wat is de rol van inkoop en contractbeheer
 • Wat is de taak van de SVB in de Wmo en Jeugdwet
 • Van signaalgestuurd werken naar risicogestuurd werken
 • Wat is een zorgplan of budgetplan
 • Wat is een zorgovereenkomst

Dag 2

Hoe bouw ik mijn onderzoek op als toezichthouder?

 • Waar moet mijn gemeentelijke organisatie aan voldoen om goed toezicht te houden in het sociaal domein?
 • Waaraan voldoet een goed meldpunt?
 • Wat is binnen jouw gemeente de gewenste inrichting, om je toezichtstaak goed te kunnen uitvoeren in het sociaal domein?
 • Hoe bouw je een toezichtsonderzoek in praktische zin op?

Casuïstiek

Aan de hand van casuïstiek word hetgeen is behandeld praktisch gemaakt. We staan onder andere stil bij:

 • Gesprekstechniek
 • Rapportage
 • Plan van aanpak

Overig

Trainers
De twee trainers hebben jarenlange ervaring binnen het sociaal domein en werken dagelijks in diverse opdrachten als adviseur, projectleider, handhavingsspecialist en/of toezichthouder. Zij weten perfect de theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.

Incompany

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief