Training Verhoor- en Gesprekstechnieken

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.8 beoordeeld.

Algemeen

Eén van de belangrijkste instrumenten van een medewerker van een uitkeringsinstantie is je mondelinge vaardigheid. Bepaalde vragen of opmerkingen kunnen je gesprek maken of breken. Het resultaat is ook afhankelijk van de wijze van het voeren daarvan

Bij vermoedens van het schenden van de inlichtingenplicht, fraude of andere onduidelijkheden in de informatie die klanten verstrekken is van essentieel belang om op objectieve wijze middels de juiste communicatie de waarheid te achterhalen. Je moet daarom beschikken over goede gespreksvaardigheden.

Doel

In de training leert de deelnemer de theorie over vormen van communicatie en gesprekstechnieken. Daarnaast wordt de deelnemer zelfvertrouwen gegeven in het voeren van gesprekken om op objectieve, effectieve en rechtmatige wijze waarheidsvinding te kunnen toepassen.

Graag meer van deze trainingen - Top! Veel te kort, had graag meer geleerd. Is positief! - Leerzame training, jammer dat het zo kort was!
Cursisten over deze cursus

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor klantmanagers, inkomensconsulenten, handhavers en sociaal rechercheurs.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Doel van het gesprek
 • De voorbereiding van het gesprek
 • Verhoor/gespreksplan
 • De uitvoering van het gesprek
 • Communicatievaardigheden
 • Verschillende vormen van communicatie
 • Juridische aspecten van een gesprek
 • KEN Model
 • Tactische elementen in een gesprek
 • Verbale en non verbale communicatie
 • Herkennen van non-verbaal gedrag
 • Gesprekstechnieken:
  • Gesloten vragen
  • Open vragen
  • Trechteren
  • Parafraseren
  • Samenvatten
  • Aandacht gevend gedrag
  • Reflecteren
 • Omsingelen van bewijs
 • Confronteren met bewijs
 • Bekentenis en bekentenisdrempel
 • Duo gesprek
 • Rollenspel met actrice

Overig

Trainer
De trainer heeft veel praktijkervaring in de eigen rol als handhaver/sociaal rechercheur.

Training on the job
Na de training kan SV Land begeleiding bij gesprekken aanbieden waarbij sterke en minder sterke punten worden geanalyseerd, besproken en geëvalueerd.

Tijdens de gesprekken kan het geleerde uit de cursus in de praktijk worden gebracht waarbij de trainer het gesprek indien nodig kan “sturen”.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

8.8
Eerdere cursisten hebben deze opleiding beoordeeld
Inhoud
8.8
Interactie
8.3
Trainer
8.7
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief