Basisopleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Samenvatting

Wilt u Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) worden? Dan gaat u een belangrijke rol in onze maatschappij vervullen. De Basisopleiding Buitengewoon Opsporings Ambtenaar bereidt u in slechts acht dagen voor op het landelijke examen.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

BOA’s hebben daarvoor officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie. Die bevoegdheden zijn altijd beperkt zijn tot één bepaald werkterrein, zoals werk, inkomen en zorg.

Doel

Na het volgen van de Basisopleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kunt u alle zaken die bij opsporingsbevoegdheden horen op een professionele manier uitvoeren.

U beheerst de rechtsbepalingen, gespreks- en benaderingstechnieken. U weet hoe u een combi-bon conform de BOA-normen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie invullen moet.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor mensen die een carrière als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) ambiëren. Een bepaalde vooropleiding is niet nodig.

Programma

Dag 1

 • Introductie
 • De rechtstaat Nederland
 • Rechterlijke organisatie

Dag 2

 • Buitengewoon opsporingsambtenaar
 • De politie
 • Materieel en formeel strafrecht
 • De verdachte

Dag 3

 • Het verhoor
 • De raadsman
 • Bevoegdheden algemeen
 • Algemene wet binnentreden

Dag 4

 • Dwangmiddelen persoonlijke vrijheid
 • Dwangmiddelen lichamelijke integriteit
 • Dwangmiddelen tegen voorwerpen

Dag 5

 • Dwangmiddelen tegen plaatsen
 • Het Wetboek van Strafrecht algemeen
 • Strafbaarheid en strafuitsluiting

Dag 6

 • Het proces-verbaal
 • De combi-bon

Dag 7

 • Oefenen met het uitschrijven van de combi-bon
 • Gespreks- en benaderingstechniek

Dag 8

 • Oefenen gespreks-en benaderingstechnieken
 • Oefenen met het uitschrijven van de combi-bon

Examen

Na de opleiding bij SV Land bent u klaar voor het landelijke examen voor BOA’s. Dit examen heeft een theoretisch- en praktijkgedeelte. Na het behalen van beide onderdelen ontvangt u van Exameninstelling Toezicht en Handhaving het getuigschrift Buitengewoon opsporingsambtenaar en kunt u aan de slag in deze functie.

Trainer

Trainer Henk Brouwer heeft ruim 30 jaar ervaring bij de Nationale Politie en is onder andere betrokken geweest bij de ontwikkeling van de permanente her- en bijscholing voor BOA’s. Hij weet als geen ander wat voor kennis de BOA’s nodig hebben om het examen met succes af te leggen. Deze praktijkervaring zorgt ervoor dat de cursus nooit droog of saai wordt.

Incompany

De Basisopleiding Buitengewoon Opsporings Ambtenaar gewoonlijk incompany aangeboden. Het voordeel hiervan is dat de cursus op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Wilt u deelnemen als individu? Schrijft u zich dan alstublieft op de reguliere manier in. Wij proberen dan – in overleg met onze opdrachtgevers – voor u een plekje vrij te maken om aan te sluiten bij een van de incompany opleidingen. 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief