Summerschool: Klantmanager Participatiewet

Algemeen

In juli en augustus 2020 organiseert SV Land de Summerschool Klantmanager Participatiewet. U heeft enige tijd thuis gezeten vanwege de overheidsmaatregelen, wij verwachten dat in juli weer voorbij is en dat u aan de slag kunt met deze summerschool.

Na één week training heeft u meer dan voldoende bagage om de Participatiewet direct in de praktijk toe te passen. Daarnaast heeft u ook kennis van Voorliggende Voorzieningen en heeft u ervaring opgedaan met Gesprekstechnieken.

 

Doelgroep

Doelgroep

U bent recent gestart als Klantmanager Participatiewet bij een gemeente. Of u wilt graag aan de slag bij een sociale dienst. Ook is deze week interessant voor bijvoorbeeld baliemedewerkers bij gemeenten.

Voor slechts €995,- krijgt u 5 dagen training van zeer ervaren docenten. Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt.

Programma

Maandag, dinsdag en woensdag – Basis Participatiewet

In drie dagen geven wij u voldoende inzicht om aan het werk te gaan bij een Sociale Dienst. U wordt vertrouwd gemaakt met de Participatiewet, zowel in theorie als praktijk. Het programma is namelijk zo samengesteld dat u direct meegenomen wordt in de dagelijkse praktijk. Hierdoor kunt u het geleerde direct toepassen.

U bent in staat om (indien noodzakelijk) zorg te dragen voor een goede doorverwijzing, u kunt
het recht op een uitkering bepalen, de hoogte van het recht vaststellen en u weet hoe om te
gaan met de aan de Participatiewet verbonden verplichtingen. Daarnaast heeft u ook kennis
van de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen, armoedebeleid, reintegratie,
rechtsbescherming en bezwaar en beroepsmogelijkheden.

Donderdag – Voorliggende Voorzieningen

Na 3 dagen Participatiewet volgt op donderdag de training Voorliggende Voorzieningen. Dit ter vergroting van de kennis op het gebied van de inkomensregelingen naast de Participatiewet centraal. De financiële belangen zijn, zeker in tijde van oplopende uitkeringsbestanden, groot en het is daarom belangrijk om een eventueel recht op een voorliggende voorziening zo vroeg mogelijk te onderkennen.

Bij voorkeur al aan de poort. Dit kan alleen wanneer de medewerkers over de juiste kennis
van de voorliggende voorzieningen beschikken. Er wordt eerst op hoofdlijnen aandacht besteed aan de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, zoals de SVB, UWV en de gemeenten. Daarna wordt de door deze organisaties uit te voeren wet- en regelgeving nader toegelicht. Hierbij komen de diverse werknemersverzekeringen aan de orde.

Ook worden tips en trucs besproken over hoe de voorliggende voorziening in kwestie het
snelst en het gemakkelijkst kan worden aangevraagd. Daarnaast worden er op deze dag gezamenlijk enkele opgaven gedaan, waarin vanuit een fictief Participatiewet dossier wordt gevraagd om een aanwezig recht op een voorliggende voorziening te onderkennen.

Vrijdag – Gesprekstechnieken

Eén van de belangrijkste instrumenten van een medewerker van een uitkeringsinstantie is communicatie. Bepaalde vragen of opmerkingen kunnen je gesprek maken of breken. Het resultaat is ook afhankelijk van de wijze van het voeren van dit gesprek. Bij vermoedens van het schenden van de inlichtingenplicht, fraude of andere onduidelijkheden in de informatie die klanten verstrekken is van essentieel belang om op objectieve wijze middels de juiste communicatie de waarheid te achterhalen. Je moet daarom beschikken over goede
gespreksvaardigheden.

U leert de theorie over vormen van communicatie en gesprekstechnieken. Daarnaast wordt de
deelnemer zelfvertrouwen gegeven in het voeren van gesprekken om op objectieve, effectieve en rechtmatige wijze waarheidsvinding te kunnen toepassen.

Trainers

De Summerschool wordt gegeven door diverse trainers die allemaal één overeenkomst hebben: zij werken in de dagelijkse praktijk met de diverse onderwerpen van deze cursus en doorspekken de cursus met praktijkvoorbeelden.

De praktijkervaring zorgt ervoor dat de cursus nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet tijdens deze Summerschool.

Overig

Online Classroom

De Online trainingen en opleidingen worden verzorgd via GoToMeeting. Wat is de SV Land Online Classroom?

  • Gebruikersvriendelijk
  • Interactief
  • Maximaal 15 deelnemers
  • Alle deelnemers en trainer zijn tegelijk in beeld
  • Elke deelnemer kan elk moment vragen stellen
  • Mogelijkheid om één op één met de trainer te chatten
  • Mogelijkheid tot chatten deelnemers onderling
  • Presenteren is mogelijk, ook voor deelnemers
  • Privacy en veiligheid zijn tip top in orde

De inhoud van de online trainingen en opleidingen zijn hetzelfde als klassikaal. De trainers zijn hetzelfde. Het enige verschil is dat u geen reistijd hebt en dat is een groot voordeel. Ideaal en efficiënt dus om te volgen! Deelnemers en trainers aan de Online Classroom van SV Land zijn erg enthousiast!

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief