Training Klachtbehandeling

Algemeen

Het klachtrecht is sedert geruime tijd geïncorporeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Burgers en ondernemingen maken met regelmaat gebruik van het recht om een klacht in te dienen tegen het handelen door of namens de overheden. Bijvoorbeeld over het optreden van toezichthouders of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)

Tijdens de cursus wordt de klachtbehandeling vanuit een praktisch perspectief benaderd. Daarnaast komen de regels uit de Algemene wet bestuursrecht aan de orde. Ook klachten over het optreden van boa’s worden behandeld. Aan de orde komt hoe in de praktijk op een informele wijze de klacht met inachtneming van de regels kan worden behandeld.

Doel

Door kennis van de cursist van regelgeving en methodieken van klachtbehandeling zal sprake zijn van een effectieve klachtafhandeling. Dit zal in de meeste gevallen leiden tot een adequate en korte procedure waarmee alle partijen tevreden zijn.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor functionarissen die klachten behandelen, vertrouwenspersonen, mediators en leidinggevenden.

Programma

  • Competenties voor een professionele klachtbehandeling
  • Hoofddoelstelling van de klachtbehandeling
  • Klachtherkenning
  • Oplossingsgericht denken
  • Wettelijk kader klachtbehandeling
  • Het verschil tussen interne en externe klachtbehandeling
  • De informele en formele klachtbehandeling
  • De klachtadviesprocedure
  • Klachten over het optreden van de buitengewoon opsporingsambtenaar
  • Bevoegdheden van de ombudsman

Trainer

Trainer is Henk Dammers. Hij was meer dan twintig jaar werkzaam als leidinggevende binnen de overheid. Henk was in die hoedanigheid ook klachtbehandelaar. Daarnaast is Henk sinds meer dan dertig jaar trainer/docent voor verschillende cursussen en trainer, waaronder klachtbehandeling. Henk benadert tijdens de cursussen de materie altijd vanuit een praktisch perspectief.

Certificaat

Na het afronden van de training Klachtbehandeling ontvangt u een certificaat.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief