Training Wajong in Vogelvlucht

Algemeen

De Wajong 2015 is onlosmakelijk verbonden met uitvoering van de Participatiewet. Goede kennis van deze wetgeving is van belang voor PW consulenten om in te kunnen schatten welke klanten mogelijk in aanmerking kunnen komen voor Wajong uitkering en waarom. Hiermee wordt bereikt dat klanten aanspraak maken op de voorziening die bij hun situatie past. En wordt voorkomen dat klanten onnodig een beroep doen op een PW uitkering van de gemeente.

In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de voorwaarden voor een Wajong uitkering én aan de beoordelingsmethodiek die UWV hanteert. De lesstof wordt verduidelijkt met oefeningen en casuïstiek. De Wajong 2015 staat centraal in deze 1-daagse training. Daarnaast wordt in vogelvlucht aandacht besteed aan de verschillende Wajong wetgevingen vóór 2015.

De focus in deze training ligt op de praktijk: hoe de wetskennis te gebruiken bij de PW intake en de daarop volgende doelmatigheidsonderzoeken. U kunt ook zelf casuïstiek of praktijksituaties inbrengen.

Doel

Na de eendaagse kent u;

 • de belangrijkste wetsartikelen van de Wajong 2015;
 • de criteria voor arbeidsvermogen;
 • de grote lijnen van de beoordeling arbeidsvermogen door UWV.

Daarnaast bent u in staat de vertaalslag te maken naar de opbouw van uw PW dossier. Inschatten wanneer het zinvol is om een Wajong aanvraag in te dienen en hoe deze onderbouwd moet worden is bekend na deze training.

Doelgroep

De training is interessant voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van de Participatiewet. Voor werk- en inkomensconsulenten, medewerkers intaketeams (met name medewerkers van het jongerenloket) en voor kwaliteits- en beleidsmedewerkers.

Programma

 • Achtergrond en historie
 • Kernpunten Wajong 2015 wetgeving
  • verzekerde periodes
  • criteria arbeidsvermogen
  • duurzaamheid ontbreken arbeidsvermogen
  • 5 jaar termijn
  • beoordelingsmethodiek
 • Voorbeelden en oefeningen m.b.t. de kernpunten
 • Wetswijzigingen Wajong 2020-2021
 • Aandachtspunten bij dossieropbouw en indienen van een Wajong aanvraag
 • Casuïstiek en oefeningen
 • Jurisprudentie
 • Vragen, evaluatie, afsluiting

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief