Re-integratie

Een re-integratietraject is bij uitstek uitvoerbaar binnen uw eigen uitzendorganisatie. Vooral omdat uzelf beschikt over het netwerk, en de werknemer als geen ander kent. U kent tenslotte de sterke en zwakke kanten van uw uitzendkracht. Deze combinatie maakt het voor een uitzendorganisatie gemakkelijker om op een persoonlijke wijze het re-integratieproces in gang te zetten en de juiste match te vinden.

Als uitzendbureau heeft u er alle belang bij dat uw uitzendkracht weer snel aan de slag gaat. Het lijkt vanzelfsprekend om dat als uitzendbureau met een eigen werkteam te doen, het plaatsen van mensen zit immers in het dna van een uitzendbureau.

Waarom gebeurt dit dan niet vaker in de praktijk? Het werken met gezonde mensen die je koppelt aan een opdracht is wezenlijk anders dan mensen die ziek of arbeidsongeschikt zijn, aan het werk helpen. Om met deze laatste groep aan de slag te gaan heb je een specialistisch team nodig. Een team met kennis van verzuim en de Ziektewet, dat vooral kijkt naar wat die persoon wel kan en daar beschikbare banen bij zoekt. Gelukkig doen steeds meer uitzendbureaus dat.

Om spoedige re-integratie te realiseren zet ons team een aantal belangrijke onderscheidende stappen:

 • Wij maken gebruik van een unieke providerboog waardoor fysieke en mentale interventies verkort kunnen worden. Hierdoor wordt de doorlooptijd naar een interventie vanuit de medische sector fors beperkt (vaak met maanden). Dit komt het re-integratieresultaat zeker ten goede. Hoe sneller er gestart kan worden met re-integratie, des te hoger is de beperking op de schadelast.
 • Om de uitgevallen (ex-)medewerker weer in een werkmodus te krijgen maken we onder andere gebruik van een werkritmeplek. Deze werkplek is afgestemd op de belastbaarheid van de (ex-)medewerker en heeft tot doel de belastbaarheid weer op te bouwen en weer in een “werkmodus” te komen.

Met ondersteuning van de re-integratieconsulent en uw eigen uitzendorganisatie wordt vervolgens gezocht naar een passende werkplek waarbij de (ex-)medewerker weer loonvormend aan de slag kan.

De doelstelling van re-integratie is het realiseren van een bevredigend resultaat. Dat wil zeggen het verkorten van de verzuimduur met het creëren van loonvormende arbeid.

Interventies

Vanaf dag één zetten wij interventies in om uw medewerker sneller weer op de werkvloer te laten participeren. Vanaf dag één kunnen wij desgewenst interventies inzetten om uw medewerker sneller weer op de werkvloer te laten participeren. Wij bieden;

 1. Maatwerk aansluiting huidig proces
 2. Activering vanaf eerste ziektedag (triagemodel)
 3. Wachtlijstbemiddeling
 4. Persoonlijke coaching
 5. Scholing naar ander betaald werk
 6. Taaltraining
 7. Mediation
 8. Maatschappelijke begeleiding bijvoorbeeld schuldhulpverlening
 9. Re-integratie

Workflow

Onze workflow wordt volgens onderstaande indeling gevolgd, deze wijkt dusdanig af van een traditionele workflow waardoor SV Land zich onderscheidt in de markt.

Terug naar ”Hoger rendement door structurele verzuimaanpak bij uitzendorganisaties”.