WGA Casemanagement voor Gemeenten

Als u, als gemeente, heeft gekozen voor het eigenrisicodragerschap WGA, dan wordt er geregeld gestopt met het managen van het verzuim als de medewerker langer dan 2 jaar (104 weken) ziek is en vervolgens instroomt in de WGA. Juist daar ligt voor de gemeente een groot gevaar op de loer.

Deze (ex) medewerkers met een WGA-uitkering vragen om extra aandacht. Voor de eigenrisicodrager is de WGA-instroom een zeer grote kostenpost, een post die maar liefst 10 jaar aanhoudt na de WGA-instroom.

Instroom in de WIA heeft grote gevolgen. Als gemeente bent u verplicht om de WGA-uitkering 10 jaar voor uw rekening te nemen, terwijl u in dezelfde periode verantwoordelijk bent voor het re-integratieproces. Mocht de werknemer niet willen meewerken aan dit proces, dient de werkgever maatregelen en/of sancties te treffen.

Met het gegeven zoals hierboven is het dan ook zeer zinvol om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige partij tegen het licht te laten houden en zo uw schade te beperken. SV Land heeft hiervoor de tak WGA Casemanagement ontwikkeld, deze tak is speciaal geschreven voor de gemeentemarkt.

Het onderkennen van een IVA- uitkering in plaats van een 80-100% WGA-uitkering bespaart u al gauw € 12.000 per jaar per werknemer.

Bovendien kan SV Land u ondersteunen wanneer uw organisatie als ZBO de bezwaar en beroepsprocedures moet uitvoeren. Op de pagina Uitvoering ZBO-procedure gaan we dieper in op de procedure en ondersteuning van SV Land.

Ons WGA Casemanagement, uw besparing

Vanuit onze praktijkcases kunnen wij aantonen dat onze inzet meer oplevert dan de overeengekomen investering. Het onderkennen van een IVA-uitkering in plaats van een 80-100% WGA-uitkering bespaart u al gauw € 12.000 per jaar per werknemer.

Wilt u meer weten over WGA Casemanagement en weten wat SV Land voor uw gemeente kan betekenen?

Neem contact op met Tjerk Moraal, Manager Specialisten en Projecten op het telefoonnummer 06-41009775 of per mail tmoraal@svland.nl om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief