Re-integratie 2e spoor niet langer verplicht

Lodewijk Asscher heeft laten weten dat een werkgever geen loonsanctie krijgt als een bedrijfsarts adviseert dat re-integratie 2e spoor geen zin meer heeft. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher: “Het wel of niet en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts en leggen zij vast in een plan van aanpak. UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV. Op die manier wordt voorkomen dat werkgevers een tweede spoortraject inzetten alleen maar om een loonsanctie te voorkomen.”

Verder schrijft hij dat hij werkgevers de mogelijkheid geeft om onder bepaalde voorwaarden een IVA-uitkering aan te vragen voor een werknemer. Op dit moment kan alleen de werknemer zelf dit. Volgens Asscher zorgt dit voor lastenverlichting en onnodige inzet van re-integratieactiviteiten.

Verzuimverzekeringen
Tot slot schrijft de Minister dat hij in gesprek gaat met verzekeraars over premieberekening voor verzuimverzekeringen. De meeste verzekeraars zijn de afgelopen jaren overgestapt naar ‘forward looking’ premiestelling met een meer stabiele premie als gevolg. Hij vindt dit positief en vindt het wenselijk dat ook andere verzekeraars gebruik maken van deze premiemethodiek, danwel transparant zijn over de wijze van premiestelling. Hierdoor worden onverwachte premieschokken voor werkgevers voorkomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief