Arbeidsrecht

U kent vast wel de situatie dat een werknemer na een lang en intensief re-integratietraject van 2 jaar  in het eerste-  en tweede spoor nog steeds niet beter is (in sommige gevallen zelfs na 3 jaar als er een loonsanctie is opgelegd door het UWV of vrijwillig de loondoorbetaling tijdens ziekte is verlengd). De werknemer is nog steeds arbeidsongeschikt voor zijn eigen functie en er zijn geen duurzame passende functies in uw organisatie. Het tweede spoortraject heeft ook niet geleid tot een succesvolle herplaatsing bij een andere werkgever. Wat moet u doen met de arbeidsrelatie?

Sinds het Xella– arrest is het slapend houden van arbeidsrelaties niet geheel zonder risico voor een werkgever. Werknemers kunnen immers verzoeken  om beëindiging van een arbeidsrelatie op het moment dat de arbeidsrelatie inhoudsloos is geworden. Dit doet zich voor als de werkgever geen rechtvaardig belang meer heeft bij de instandhouding van een arbeidsrelatie na 2 jaar  (of maximaal 3 jaar) ziekte . Vragen die hierbij een rol kunnen spelen zijn:

  • Wanneer ben ik verplicht om aan het verzoek te voldoen?
  • Heb ik als werkgever recht op compensatie voor het betalen van de transitievergoeding?
  • Wat is de hoogte ervan?
  • Is het verstandiger dat ik de arbeidsrelatie na verkregen toestemming van het UWV beëindig? Of is een vaststellingsovereenkomst verstandiger?

Het komt ook regelmatig voor dat werknemers na 2 jaar ziekte blijven doorwerken in aangepast werk. Hierbij ontvangt de werknemer wel of niet een WGA-uitkering. Vaak komt het voor dat werkgevers de nieuwe werkelijkheid willen formaliseren door een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Het komt ook voor dat er formeel niets veranderd aan de arbeidsrelatie. Vervolgens wordt de werknemer ziek. Vragen die hierbij een rol kunnen spelen zijn:

  • Ben ik verplicht om opnieuw het loon door te betalen tijdens ziekte?
  • Heeft de werknemer nog ontslagbescherming?
  • Heb ik recht op compensatie van het UWV?
  • Wat kan ik er aan doen om te voorkomen dat er sprake is van nieuw bedongen arbeid?
  • Is het verstandig om de arbeidsrelatie op voorhand te beëindigen met een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer als eigen risicodrager?

Worstelt u ook met deze kwesties? Neem dan gerust contact met ons op.  Wij kunnen hierin bijstaan.